Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

Informatie voor Interim Managers


Door uw CV bij Flexmanager aan te melden vergroot u kansen op het vinden van een interessante interim opdracht. Aan deze Flexmanager service zijn voor u als interim manager geen kosten verbonden. Flexmanager haalt haar inkomsten uit de bemiddelings fee. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld, en alleen gebruikt voor bemiddeling van interim opdrachten.

Klik op interimmanager om u aan te melden. Na aanmelding zullen wij uw CV aan de hand van een aantal criteria controleren, en vervolgens als u voldoet een onze criteria, anoniem (dus zonder uw persoonlijke gegevens), op de Flexmanager website publiceren. Indien een opdrachtgever in uw profiel is geĆÆnteresseerd, neemt de opdrachtgever of Flexmanager contact met u op.

Een interim-opdracht zoeken

Interim-managers kunnen op twee manieren voor een interim-opdracht in aanmerking komen.

1. Door een curriculum vitae te plaatsen op de website bij Flexmanager.
Na plaatsing van het curriculum vitae kan een potentiƫle opdrachtgever via de homepage van Flexmanager op het curriculum vitae reageren. Om een curriculum vitae te plaatsen is het noodzakelijk dat de interim-manager zich bij Flexmanager registreert. De interim-manager krijgt een gebruiksnaam en een password. Met de gebruiksnaam en het password heeft de interim-manager de beschikking over een beschermd gedeelte van de website van Flexmanager. In het beschermde gedeelte van de website kan de interim-manager vervolgens zijn curriculum vitae opstellen. Publicatie van een curriculum vitae is altijd anoniem. De interim-manager kan te allen tijde met zijn gebruiksnaam en password zijn gegevens en zijn curriculum vitae wijzigen of volledig verwijderen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de betreffende interim-manager

2. Door een interim-opdracht te zoeken op de homepage van Flexmanager.
In het gedeelte 'voor interim managers' worden interim opdrachten getoond. U kunt de interim-opdrachten selecteren die uw interesse hebben.

Selectieproces

Interim-managers worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever nadat een interview door Flexmanager is afgenomen. Het interview is bedoeld om na te gaan of het profiel van de kandidaat interim-manager aansluit bij de functieomschrijving van de interim-opdracht. Bij voldoende aanknopingspunten wordt de interim-manager voorgesteld aan de opdrachtgever.

Contracten

Als opdrachtgever de interim-manager geschikt acht voor uitvoering van de interim-opdracht wordt een contract opgesteld tussen de interim-manager en Flexmanager. Het contract kent de volgende vaste contractonderdelen:

- Opdrachtomschrijving
- Tijdsduur en planning
- Geheimhoudingsverklaring
- Zelfstandigheidverklaring
- Honorarium
- Algemene voorwaarden

Naast bovengenoemde vaste contractonderdelen kunnen nadere afspraken contractueel worden vastgelegd. Ook is het mogelijk, voor interim-managers die niet zelfstandig gevestigd zijn, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met Flexmanager te sluiten, waarbij de interim-manager voor de duur van de interim-opdracht in dienst van Flexmanager is.

Honorering van de interim-manager

Interim-managers die als zelfstandig ondernemer voor Flexmanager een interim-opdracht uitvoeren ontvangen tussen 80% tot 100% van het tarief dat Flexmanager aan haar opdrachtgever in rekening brengt; de percentages zijn afhankelijk van het type opdracht en de afspraken die Flexmanager maakt met haar opdrachtgevers. Indien de interim-manager geen zelfstandig ondernemer is gelden afwijkende percentages. Eveneens gelden afwijkende percentages indien de interim-manager niet als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt voor de belastingdienst en de bedrijfsvereniging. Ook gelden afwijkende percentages indien de interim-manager geen verzekering heeft voor aansprakelijkheid

Begeleiding van de interim-manager

De interim-manager wordt bij uitvoering van de interim-opdracht voortdurend ondersteund door Flexmanager. In een speciaal ontwikkeld intranet van Flexmanager worden voortgang, tijdsduur, planning en problemen periodiek gerapporteerd. Middels het intranet wordt aan de interim-manager een snelle adequate ondersteuning geboden.

Kwaliteit

Flexmanager streeft voor haar dienstverlening naar een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit. De interim-managers met aantoonbare ervaring en kwaliteiten worden opgenomen in het bestand van Flexmanager. Een en ander houdt in dat Flexmanager ingevoerde CV's eerst verifieert alvorens de CV's live op de website komen.

Gegevens

Gegevens die aan Flexmanager worden toevertrouwd worden vertrouwelijk in ons bestand opgenomen. Alle publicaties op onze website zijn anoniem. Anonimiteit wordt slechts opgeheven na overleg en toestemming van de betrokkene. Meer informatie kunt u lezen in onze 'Privacy Statement'

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :