Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Senior Administrateur/Ass. accountant

Senior Administrateur/Ass. accountant

Werkervaring interimmanager

12-2009/ 3-2010
Stichting Primo nh
Senior Administrateur/ Projectcontroller

Samenstellen van concept jaarrekening, samenstellen van balansspecificaties. Bepalen van onderhanden werk en efficiëntie verschil. Aansluiting en volledigheid van immateriële en materiële vaste activa,- aansluiting salarisadministratie met financiële administratie,- en aansluiting financiële administratie met projectadministratie,-subsidieaanvraag controleren. Daarnaast hield ik mij bezig met procescontrole, projectanalyse en grootboekcontrole en ad hoc werkzaamheden.


9-2008/ 8-2009
ABN Amro, Amsterdam
Financial Specialist voor RBS Carve Out Project

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het splitsen en analyseren van grootboekrekeningen,-grootboekcontrole. Tevens hield ik mij bezig met bedrijfsrekeningen controleren. Daarnaast had ik diverse selectiewerkzaamheden voor het RBS carve out project.

11-2007/ 8-2008
Econcern, Utrecht
Interim Medewerker GL Accounting

Het uitvoeren van de dagelijkse financiële activiteiten voor een aantal vennootschappen, Het verzorgen van maandelijke rapportage en afsluiting van de vennootschappen. Je stelt hierbij de balans-, winst- en verliesrekening op en analyse van de balansrekeningen. Daarnaast verzorgde ik aansluitingen en saldoverklaringen van grootboekrekeningen en was verantwoordelijk voor aansluiting en volledigheid van immateriële en materiële vaste activa, aansluiting salarisadministratie met financiële administratie. Naast deze taken verzorgde ik ook de IB/LB aangifte en de aansluiting hiervan met de grootboek, opstellen van balansspecificaties. Verdere werkzaamheden waren onder andere het samenstellen van de jaarrekening het opstellen van voorzieningen en budgetbewaking.

3-2007/ 10-2007
Bank Staalbankiers Achmea Vastgoed, Den Haag
Interim Medewerker Financiële Beheer Woningmaatschappij

In deze periode verzorgde ik administrateur werkzaamheden, zoals het debiteurenbeheer, de crediteuren- en huuradministratie-berekenen en afrekenen van servicekosten,- opstellen van nieuwe contracten, begrotingen. Daarbij hield ik mij bezig met het samenstellen van de kwartaalcijfers, maand rapportage, grootboekcontrole, opstellen van balansspecificaties en diverse boekingen en facturen prolongeren, verzorgen van IB aangifte.

1-2007/ 3-2007
Toyota Nederland, Waddinxveen
Interim Assistent Accountant

In deze interimfunctie was ik verantwoordelijk voor het samenstellen van balansspecificaties en maandrapportage. Hierbij hield ik mij bezig met de grootboekcontroles, verzorgen van aangifte IB/LB, aansluiting tussen financiële en salarisadministratie en boekhoudkundig werk

1-2006/ 12- 2006
Provincie Zuid Holland, Den Haag
Interim Medewerker Interne Controle A.I.

Ik was in deze functie belast met procescontrole, het opstellen van controlememoranda en mede-implementeren van verbeteringen die ik naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen verrichtte. Verder hield ik mij bezig met het uitvoeren van interne controles binnen de directie, het analyseren en archiveren van bevindingen en de controle op verschillende inkoopprocessen volgens Europese aanbestedingswet. Daarnaast verzorgde ik het samenstellen van balansspecificaties en de maand rapportage. Verder het controleren van subsidieaanvragen, jaarrekening, voorschotten en budgetten van de aanvrager.

5-2000/ 1-2006
PricewaterhouseCoopers, Diverse vestigingsplaatsen
Professional Finance/- Assistent Accountant

Hier verrichtte ik verschillende financiële, procescontrole en audit werkzaamheden voor opdrachtgevers, waaronder het Ministerie van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, IBM, Meavita en Bam Nederland, Fortis Bank ,Rabobank. Zo was ik bij diverse relaties verantwoordelijk voor het samenstellen van concept jaarrekening, de controle van tussenrekeningen, maand rapportage, het verwerken van hypotheekaanvragen, opstellen van hypotheek offertes en het opstellen van balansspecificaties, -procescontrole. Tevens hield ik mij bezig met verschillende rapportage; aansluiting van immateriële en materiële vaste activa en aansluiting salarisadministratie met financiële administratie en advies geven aan interne parijen. Bij diverse relaties was ik ook het aanspreekpunt voor interne en externe partijen.

4-1999/ 4- 2000
Sociale Fonds voor Schildersbedrijf, Rijswijk
Medewerker Pensioenen

Bij dit bedrijf was ik verantwoordelijk voor het controleren en betalingen van pensioenen, uitvoeren van mutatie in het pensioenadministratiesysteem, maakt pensioenberekeningen, informeert deelnemingen.

9-1996/ 3-1999
Schildersbedrijf van Tour de Groot, Voorburg
Projectadministrateur

Bij dit bedrijf had ik als verantwoordelijkheid het controleren en boeken van uren mutatie, verloningen ,-en aansluiting salarisadministratie met financiëleadministratie,-grootboekcontrole. Project analyse,-en aansluiting en volledigheid van immateriële en materiële vaste activa. Daarbij verzorgde ik de belastingaangiftes, maandrapportages en behandelde ik statistieken ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tevens voerde ik boekhoudkundige taken uit, zoals de debiteuren, crediteuren administratie en het maken van eventuele correctieboekingen. Verder hield ik mij bezig met het aanmaken van nieuwe projecten en voorbereiden van projectoverleg, samenstellen van jaarrekening en opstellen van balansspecificaties.

10-1992/ 8-1996
Rentokil Hokatex, Voorburg
Coördinator Crediteurenadministratie

In deze functie verzorgde ik voor diverse opdrachtgevers boekhoudkundige taken, zoals het controleren en boeken van dagafschriften, facturering en verwerking van debiteuren- en crediteurenbetalingen. Daarnaast verzorgde ik bij verschillende relaties onder andere de maandelijkse rapportage en archivering van facturen en afschriften.

9-1991/ 9-1992
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag
Eerste Financiële Medewerker

In deze periode hield ik mij bezig met het controleren en boeken van de inkoopfacturen, het voorbereiden van de crediteurenbetalingen en het verklaren van tussenrekeningen. Daarnaast boekte ik diverse bankafschriften.

7-1990/ 7-1991
Gemeente Den Haag
Debiteurenbeheer

Hier droeg ik zorg voor de maandelijkse facturering, het bewaken van openstaande posten, aanmaningen versturen en het telefonisch en schriftelijk oplossen van disputen. Daarnaast verzorgde ik de aansluiting met het grootboek en de rapportage.

12-1989/ 6-1990
Aegon, Den Haag
Financieel Medewerker

Naast de facturering van de lopende projecten hield ik mij bezig met het verwerken van debiteurenbetalingen, het boeken van dagafschriften van de bankrekeningen en de debiteurenbewaking. Tevens archiveerde ik facturen en diverse dagafschriften.

10-1988/ 11-1989
Diverse Uitzendbureau, Den Haag
Diverse functies

Via dit uitzendbureau heb ik bij de ABN Amro gewerkt bij het Cashmanagement, bij Vestia Woningbouwvereniging op de Projectadministratie, bij het Ministerie van Justitie als financieel medewerker en bij KPN als administrateur.

Opleiding interimmanager

HBO SPD Certificaat Bedrijfsadministratie, Bedrijfeconomie
MBA Moderne Bedrijfsadministratie, diploma behaald in 1991
MEAO Diploma behaald in 1987

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Functiegerelateerd bekend met: Baan,Fis 2000, Excel, Mets, Exact, Finance, Accountview, Coda, Iris, IBS, Rems, oracle, Wals, IFRS
Kennis van en ervaring in het ERP systeem Navision, OLS, Cascade, FRS, ACBS
SAP, Cognos, FMS, IBS. CMS/PRS


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :