Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Verandermanagement/coach

Verandermanagement/coach

Werkervaring interimmanager

Opdrachten
2009 - ACHMEA/ (Executive) Coach
KONINKLIJKE BOOM UITGEVERS
Meerder trajecten

2008 - STICHTING DE PASSEREL Sectormanager Werken, Leren en Vrije Tijd (ai)
(april - ) De Passerel ondersteunt mensen met een beperking in de domeinen wonen, werk en vrije tijd.
Tevens wordt (ambulante) ondersteuning geboden aan gezinnen waarvan ouders en/of kinderen
leven met een beperking.
Binnen de sector W&D worden werk en dagactiviteiten geëxploiteerd voor en
door mensen met een beperking.

2008 - 2008 AB OOST Implementatiecoördinator (ai)
(jan – feb) Met ingang van 1 januari 2008 is de hiërarchische organisatiestructuur veranderd
in een matrix organisatie. Er zijn nieuwe regiomanagers aangesteld en
productmanagers gericht op de verschillende diensten en markten.
Ik begeleid de directie, MT en de regiomanagers bij de invulling van hun
(nieuwe) taak en de onderlinge samenwerking.

2007 – 2008 AB OOST Regiomanager Regio Oost (ai)
(feb – jan) AB Oost is een coöperatie die is opgericht om zorg
te dragen voor vervanging van boeren bij ziekte. De bedrijfsverzorgers
die hiervoor worden ingezet zijn in dienst bij de coöperatie.

2004 - 2007 CARINOVA/VERIAN/ Projectleider fusie afdeling kraamzorg (ai)
KRAAMZORG TWENTE
Aansturen van drie projectgroepen die zich bezighouden met de inrichting van de nieuwe
kraamzorgorganisatie.
Gesprekspartner van de stuurgroep, bestaande uit de voorzitters raden van bestuur van de drie
betrokken organisaties.

CARINOVA Divisiemanager Kraamzorg (ai)
Verantwoordelijk voor de afdeling kraamzorg binnen de organisatie Carinova.
Carinova is ontstaan uit de fusie van thuiszorg Zuid West Overijssel en
Thuiszorg Salland. De totale omzet van Carinova bedraagt 54 miljoen.
De organisatie wordt aangestuurd door de voorzitter Raad van Bestuur
in samenwerking met het divisiemanagement.

CARINOVA Projectleider/lid stuurgroep HKZ AOIC (ai)
Uitvoering geven aan de kaderregeling AOIC en zorgdragen voor HKZ certificering Carinova
medio mei 2007. De afdeling kraamzorg is per december 2006 HKZ gecertificeerd.

GLTO Consultant/Coach
Begeleiding reorganisatie GLTO bedrijfsadvies.
Teamcoach Tuinbouwteam Wageningen en Team Midden Nederland
WORKSHOPS/TRAININGEN Trainer
- Visie en Strategieontwikkeling Electrolux Laundry Systems
- Strategieontwikkeling en teambuilding Visio
- Commerciële telefoontraining kraamcentrum Homecare
- Visiedag GLTO bedrijfsadvies;

2003 - Consultant/Verandermanager/Team- Individu Coach
Individuele, Organisatie en Managementontwikkeling.

Met de inzet van mijn kennis, kunde en persoonlijkheid begeleid ik individuele mensen, teams en organisaties bij hun veranderprocessen. Waarom doen we wat we doen, wat brengt dat, wat is nodig het nog beter te doen !
Door te sturen en coachen op eigen handelen en verantwoordelijkheid komt energie en creativiteit vrij om binnen de (nieuwe) randvoorwaarden kwaliteit en continuïteit te blijven bieden: door individu, team en dus organisatie.


2003 - 2004 Randstad Mobiliteitsdiensten Mobiliteitsadviseur
2001 - 2002 Stichting de Passerel Projectmanager Systemen en Ontwikkelingen
1998 - 2001 Noordelijke Media Groep B.V. Hoofd P&O;
Manager TV & Mediaproducties
VNN Mediaproducties
Noordkaap TV Producties
Rebecca Radio Manager
1995 – 1997 Boom Uitgevers Personeelsmanager
1995 Hanzehogeschool Groningen Personeelsmanager
1994 Randstad Uitzendbureau Intercedent

Opleiding interimmanager

Opleiding
1990 – 1994 Hanzehogeschool Groningen, Personeel en Arbeid

Leergangen/Cursussen
Executive Coach (2008-2009) Adviesbureau Hoogendijk
Interim management en Organisatieverandering (2004/2005) SIOO
Train de Trainer: Inspiratie & Werkplezier (2002)
De manager als coach
Functiewaarderen/Functiebeschrijven

Talenkennis interimmanager

Nederland, Engels

Overig

Commissie/Bestuur
2009 – 2010 Voorzitter Rotary Commissie Community Service/Lid Algemeen Bestuur
2008 - Bestuurslid PR Stichting Leergeld Epe eo.
2007 - 2010 Voorzitter Mixed Hockey Club Epe
2004/2005 Lid Interim Bestuur Stichting Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs (SABPO)
Lid projectgroep bestuurlijke vernieuwing SABPO
2003 - 2007 Bestuur Jenaplanschool Epe (portefeuille personeel/2005 voorzitter)
2001 - 2003 Voorzitter ouderraad Kinderdagverblijf Kierewam, Epe.
1999 - 2001 Bestuurslid PR en Promotie Tennisvereniging Tivoli Meppel
1998 - 2000 Secretaris Oudercommissie Kinderdagverblijf Juf Ooievaar, De Wijk


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :