Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Administrateur/Controller

Administrateur/Controller

Werkervaring interimmanager

Financial Consultant

Amsterdams Tourisme en Congres Bureau
Administrateur
•5 Maanden achterstand Kasboekcontrole wegwerken
•Diverse voorkomende werkzaamheden crediteuren administratie

Gemeente Den Haag / SZW
Teamleider Financiële Afhandeling
•Leiding geven aan 9 personeelsleden
•Tussenrekeningen beheren, afletteren en verklaren restsaldo
•Controle & goedkeuring van de verwerking van ontvangsten in Socrates
•Bewaken kwaliteit en voortgang afdeling
•Contoleren en aansturen team
•CAS = Systeem ziekte personeel
•Ziekte en Herstel meldingen verrichten
•Finrap & Marap maken
•Aan- en Afwezigheid team beheren
•Deelneming aan diverse overleggen/bijeenkomsten
•Controleren mutaties, boekingen, verwerkingen in EOS
•Begeleiden, helpen en indien nodig assisteren team met EOS
•Controle & goedkeuring afboekvoorstellen
•Memoboekingen maken / controleren
•Problemen oplossen
•Zoekregels aanmaken
•Diverse voorkomende ad-hoc werkzaamheden

Amsterdams Tourisme en Congres Bureau
Administrateur
•4 Maanden achterstand Kasboekcontrole wegwerken van 4 kantoren
•Werkwijze Kasopmaak verbeteren
•Diverse voorkomende werkzaamheden crediteuren administratie

Administratie en Advies Centrum Nieuwkoop
Meewerkend Bedrijfsleider
•Leiding geven aan 3 personeelsleden
•Salarisadministratie voor 50 klanten verzorgen
•Jaarrekeningen maken
•Diverse boekhoudkundige werkzaamheden uitvoeren

2Trust BV
Financial Consultant
Gedetacheerd bij diverse klanten waaronder:

Lucardi (februari 2008 – maart 2008)
Administrateur
•Analyseren grootboekrekeningen
•Rapportage’s voorbereiden
•Verplichtingen administratie bekijken, analyseren en opzetten
•Ondersteunen controller met voorbereiding Jaarrekening


IHC Piping BV (oktober 2007 – februari 2008
Administrateur Administrateur
•Verantwoordelijk voor het beheer van de crediteurenadministratie met daarbij de volgende taken:
•Het controleren van de facturen aan de hand van projectgegevens;
•Het coderen en boeken van facturen;
•Het goedkeuren van facturen per project;
•Facturen betaalbaar stellen
•Banken boeken
•De afhandeling van aanmaningen;
•Maandafsluitingen met bijbehorende rapportages;
•Verklaren van tussenrekeningen ;
•Volledige debiteurenadministratie
•Projectrapportage
•Verantwoordelijk voor het beheer van de rediteurenadministratie met daarbij de volgende taken:
•Het controleren van de facturen aan de hand van projectgegevens;
•Het coderen en boeken van facturen;
•Het goedkeuren van facturen per project;
•De afhandeling van aanmaningen;
•Maandafsluitingen met bijbehorende rapportages;
•Verklaren van tussenrekeningen ;
•Volledige debiteurenadministratie;

Stichting Roads ( oktober 2006 - september 2007)
Crediteurenadministrateur (okt 2006 – februari 2007)
•Coderen facturen
•Registreren facturen
•Boeken facturen
•Facturen betaalbaar stellen
•Banken boeken
•Kassen boeken
•Journaalposten boeken
Hoofd Financiele Administratie (februari 2007 – oktober 2007)
•Leiding geven aan de afdeling met 4 medewerkers
•Coordineren dagelijkse werkzaamheden medewerkers
•Verzorgen van maand, kwartaal, halfjaar rapportage’s
•Maken van Jaarrekening
•Controleren, aanpassen en invoeren van Begroting
•Een stuk AO geschreven m.b.t. het voeren van de administratie
•Controle Balans en W&V
•Aangifte Omzetbelasting verzorgen
•Verzorgen van projectrapportages
•Aanspreekpunt voor de organisatie
•Facturen betaalbaar stellen
•Rapportages maken
•Meehelpen met de conversie van SAP


Ford Amsterdam (juli 2006 t/m augustus 2006)
Crediteurenadministrateur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (januari 2006 – juli)
Assistent Teamleider
•Registreren facturen
•Controle en verifiëren van facturen
•3 maanden leiding gegeven aan 2 medewerkers, later aan 8
•Facturen betaalbaar stellen
•Rapportages maken
•Meehelpen met de conversie van SAP

PinkRoccade ( januari 2005 – december 2005)
Administrateur
•Verantwoordelijk voor het beheer van de crediteurenadministratie met daarbij de volgende taken:
•Het controleren van de facturen aan de hand van projectgegevens;
•Het coderen en boeken van facturen;
•Het goedkeuren van facturen per project;
•De afhandeling van aanmaningen;
•Maandafsluitingen met bijbehorende rapportages;
•Verklaren van tussenrekeningen ;
•Volledige debiteurenadministratie;

Stichting Welzijn Scheveningen (dec 2004 –20 januari 2005)
Administrateur
Werkzaamheden:
•Debiteuren- en crediteurenadministratie


Hydron Zuid-Holland (mei 2004 – nov 2004)
Administrateur
Werkzaamheden:
•Verantwoordelijk voor het beheer van de crediteurenadministratie met daarbij de volgende taken:
•Het controleren van de facturen aan de hand van projectgegevens;
•Het coderen en boeken van facturen;
•Het goedkeuren van facturen per project;
•De afhandeling van aanmaningen;
•En het voorbereiden en uitvoeren van betalingen.

VVSB Webservices (feb 2004 – april 2004)
Administrateur / Boekhouder
Werkzaamheden:
•Het opzetten van een compleet nieuwe administratie in Exact met o.a.
•Het aanmaken van een nieuw grootboek schema
•Het invoeren van de gegevens;
•Het opzetten van een beginbalans;
•Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer met daarbij o.a.
•Het boeken van de banken;
•Het nabellen van debiteuren;
•Het traject van aanmanen tot aan incasso’s;
•En de klachtenafhandeling.
•Verantwoordelijk voor crediteurenbeheer met als onderliggende taken:
•Coderen en boeken van facturen;
•Het afhandelen van aanmaningen;
•Het voorbereiden en uitvoeren van betalingen;
•Het verzorgen van de facturatie;
•Tussenrekeningen uitzoeken;
•Controle van het grootboekcontrole;
•En het verzorgen van (maand en kwartaal) rapportages;


Helica Advies (feb 2004 – april 2004)
Administrateur / Boekhouder
Werkzaamheden:
•Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer
•Verantwoordelijk voor crediteurenbeheer met als onderliggende taken:
•Coderen en boeken van facturen;
•Het afhandelen van aanmaningen;
•Het voorbereiden en uitvoeren van betalingen;
•Tussenrekeningen uitzoeken;
•Controle van het grootboekcontrole;
•En het verzorgen van (maand en kwartaal) rapportages;
•Een stuk AO geschreven m.b.t. het voeren van de administratie.

Nederlands Letselschade Instituut (Okt 2003 – jan 2004)
Administrateur / Boekhouder
Werkzaamheden:
•Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer:
•Banken boeken;
•Samenstellen van facturen.
•Verantwoordelijk voor crediteurenbeheer:
•Coderen en boeken van facturen;
•Afhandelen van aanmaningen;
•Betalingen voorbereiden en uitvoeren;
•Tussenrekeningen uitzoeken;
•Loonjournaalposten boeken;
•Aangifte Omzetbelasting verzorgen;
•Controle Balans en W&V
•Het verzorgen van de maand-en jaarafsluiting;
•Diverse ad hoc rapportages.

Radio TV West (april 2003 – sept 2003)
Medewerker Financieel Administratie
Werkzaamheden:
•Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer met daarbij o.a.
•Het boeken van de banken;
•Het nabellen van debiteuren;
•Het traject van aanmanen tot aan incasso’s;
•En de klachtenafhandeling.
•Verantwoordelijk voor crediteurenbeheer met als onderliggende taken:
•Coderen en boeken van facturen;
•Het afhandelen van aanmaningen;
•Het voorbereiden en uitvoeren van betalingen;
•Het verzorgen van de facturatie;
•Tussenrekeningen uitzoeken;
•Controle van het grootboekcontrole.


Vorige werkgevers
Raab Karcher Bouwstoffen
Administrateur
Werkzaamheden:
•Belast met debiteurenbeheer met de volgende specifieke taken:
•Banken boeken;
•Debiteuren bellen;
•Aanmanen;
•Krediet limieten & NAW gegevens bijwerken en aanvragen;
•Klachten afhandelen;
•Rapportages maken ivm maand, kwartaal en jaar afsluiting;
•Het coördineren van incassotrajecten.
•Crediteurenbeheer: coderen en boeken van facturen;
•Facturatie: samenstellen van facturen;
•Tussenrekeningen uitzoeken;
•Controle van het grootboek.
•Key User SAP voor de module FI/CO
•Aanspreekpunt voor het oplossen van problemen in de FI/CO-module;
•Opleiden en trainen van nieuwe collega’s in SAP;
•Bijscholen van huidige collega’s in SAP;
•Procedures schrijven en testen;
•Ontwikkelen van nieuwe ideeën om handiger met het SAP systeem om te gaan.

Z-Deniz International BV
Boekhoudkundig medewerker
Werkzaamheden:
•Banken boeken, kas & kasboek beheer, crediteurenbeheer (coderen/boeken/betalen);
•Debiteurenbeheer (aanmanen, incasso’s) Inkopen;
•Verkopen;
•Verzorgen van rapportages ivm maand, kwartaal en jaarafsluiting.


Opleiding interimmanager

Praktijk Diploma Boekhouden
Basiskennis boekhouden
Mavo (Diploma)


Talenkennis interimmanager

Nederland, Engels, Duits, Turks

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :