Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Hoofd Financiele Administratie

Hoofd Financiele Administratie

Werkervaring interimmanager

Wisselende bedrijven en instellingen in vast dienstverband.
Huidige werkgever: Hoofd Bedrijfsbureau cluster Gelderland:
Aansturen Fin. Adm./Bew.Adm./Pers.Adm.;
Verwerking facturen;
Weekbetalingen EB per locatie;
Kasfunctie;
Toepassing diverse maatregelen (o.a. RVA, ROV, Reba etc.);
Managementrapportages;
Begroting;
Jaarrekening;
Prognoses.

Adviesbureau voor Water en Milieu: Hoofd decentrale administratie: Betreft decentrale vestiging
Dagelijkse leiding afd. Adm. (4 medewerkers);
Lid managementteam:
Opstellen maandelijkse management rapportage;
Advisering vestigingsdirecteur;
Projectenbewaking;
Opstellen begroting;
Optimaliseren financieel beheer (AO/IC).

Groothandel in componenten en –borden: Hoofd Financiële Administratie
Dagelijkse leiding afd. Fin. Adm.;
Opstellen maandelijkse managementsrapportage diverse B.V.’s;
Opstellen jaarrekeningen diverse B.V.’s incl. Consolidatie holding;
Financiële begrotingen diverse B.V.’s;
Mededirecteur eigen participatiemaatschappij;
Fiscale zaken (BTW-Vpb-IB).

Gordijnstoffenweverij: Medewerker Interne Controle:
Debiteurenbeheer;
Interne controle en administratieve organisatie;
Ontwikkelen procedures;
Voorbereiden/controle jaarrekeningen en periodieke verslagen.

Distributiecentrum: Chef Bedrijfsefficiency en –Administratie:
Als lid managementteam: infovoorziening man.team;
Efficiency-bewaking;
Aanpassen procedures;
Opstellen begrotingen en periodeplannen;
Receptie/secretariaat;
Inkoop kantoorbenodigdheden;

Accountant Administratieconsulent: Assistent Accountant:
Opstellen jaarrekeningen kleine bedrijven;
Aangifte div. belastingen.

Accountantskantoor: Assistent Accountant:
Controle van dienstverlenende instellingen in teamverband of zelfstandig onder supervisie 1e assistent.


Opleiding interimmanager

Universiteit Nijenrode, Breukelen, febr 02- jan 03, module controller.
NivRA, Arnhem en Rotterdam, 1977-1984, gevolgd t/m AO.
HEAO-BE, Arnhem, 1973-1977, diploma.
MEAO-BA, Nijmegen, 1970-1973, diploma.
Mulo-A. Uden, 1966-1970, diploma.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Geen

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Veel ervaring op het gebied van reorganiseren, herstructureren en uniformeren.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :