Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Controller / HFA / consolidatiespecialist

Controller / HFA / consolidatiespecialist

Werkervaring interimmanager

Huidige functie: Controller / HFA.
Sinds: juni 2000 (twee bedrijven)
Werkzaamheden:

* Verzorgen van financiële rapportages en analyses.
- Het (laten) opstellen van financiële rapportages, zoals jaarrekening, kwartaal- en maandrapportages (Engelstalig).
- Het (laten) opstellen van fiscale aangifte vennootschapsbelasting.
- Verstrekken van financiële informatie, prognoses en adviezen (gevraagd en ongevraagd).
- Het (laten) opstellen van jaar- en meerjarenbegrotingen ten behoeve van de exploitatie, investeringen en liquiditeitspositie.
- Analyseren van en rapporteren over afwijkingen tussen budgetten / normen en realisatiecijfers en trends.
- Het verwerken en interpreteren van statistisch materiaal, en het presenteren van de resultaten hierover.
- Het beoordelen van ingediende bedrijfseconomische en financiële plannen.

* Advisering inzake de administratieve organisatie.
- Het begeleiden en adviseren bij de opzet en het inrichten van (project-)administraties (NL, NA, D).
- Het beheer van de Group Accounting Principles, Accounting Manual.
- Het adviseren over en begeleiden bij het opzetten en onderhouden van de boekingssystematiek.
- Het adviseren over, ontwikkelen van en toezien op interne controle maatregelen.
- Het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van plannings- en beheersingsinstrumenten.

* Financieel administratief beheer.
- Toezien op het juist en tijdig voeren van de administraties van dochtermaatschappijen (USA, GB, B, D, NA, A, NL).
- Voortgangsbewaking, alsmede de bewaking van de doelmatigheid en kwaliteit van het werk.
- ICT beheer van de hoofdlocatie.

Vorige functies:
Financieel coördinator / analist, 5 jaar.
Werkzaamheden:
- Samenstellen van de jaarrekening.
- Verzorging van de kwartaal- en maandrapportages, inclusief budgetanalyse.
- Adviseren en begeleiden van het management op financieel/administratief gebied.
- Opstellen van de jaarbegrotingen en afdelingsbudgetten.
- Het adviseren over, ontwikkelen van en toezien op interne controle maatregelen.
- Coördinatie van diverse (sub)administraties binnen de organisatie.
- Applicatiebeheer, verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van het financieel systeem.
- Daarnaast ‘back-up’-applicatiebeheer van het projecten- en logistiek systeem.

Financieel medewerker, 3 jaar.
Werkzaamheden:
- Voeren van administraties werkmaatschappijen.
- Controle op gevoerde administraties.
- Beheren kostenrekeningen grootboek.
- Rapportage inzake bovengenoemde taken.
- Salarisadministratie.
- Personeelsbeheer.

Assistent-accountant, 3 jaar.
Werkzaamheden:
- Controle op jaarrekeningen en administraties.
- Voeren van administraties.
- Opstellen van jaarrapporten.
- Doen van aangifte belastingen.
- Begeleiden van aankomende assistenten.

Salarisadministrateur, 5 jaar.
Werkzaamheden:
- Verwerken van salarissen en toeslagen.
- Uitdiepen mogelijkheden salarissysteem.
- Ontwikkeling en beheer personeelsinformatiesysteem.
- Opzetten van een budgetterings- en budgetbewakingsmethodiek.
- Mede-samenstellen jaarbegroting personeel.
- Deelname aan / werkzaamheden voor projecten.Opleiding interimmanager

MAVO 1975 – 1979, diploma.
MEAO BA/CE 1979 – 1982, diploma.
HEAO dagschool basisjaar 1982 – 1984, studie afgebroken.
HEAO BE avondonderwijs 1987 – 1992, diploma.


Talenkennis interimmanager

NL / EN / DU

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :