Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financial-/Business Controller

Financial-/Business Controller

Werkervaring interimmanager

Eneco Installatiebedrijven BV
Periode 2014 (April) – 2017 (April)
Functie Financial Controller/BI Developer
Werkzaamheden
- aanpassen van de SAP BPC rapportages op de nieuwe organisatie
- voorbereiding financiële verwerking juridisch fusie
- opstellen van de stukken t.b.v. de juridische fusie
- aanleveren van de financiële onderbouwing van de reorganisatie t.b.v. RvB en OR
- coördinatie van het budgetteringsproces
- opstellen van het budget na reorganisatie
- algehele ondersteuning van Business Control tijdens het migratieproces naar Navision
- ontwikkelen van BI-rapportages m.b.v. PowerPivot, PowerQuery, PowerView en Qlikview
- opstellen van functioneel ontwerp t.b.v. de ontwikkeling van Navision rapportages
- testen van Navision rapportages
- het structureren van het maandelijkse afsluitingsproces in Navision


Eneco Installatiebedrijven Zuidwest
Periode 2013 (April) – 2013 (Juli)
Functie Programmamanager doorstart onderdeel S&O uit het faillissement van
Energiq
Werkzaamheden
- coördinator projectgroep integratie klanten, deel van het personeel
en voorraad materiaal van Energiq
- verantwoordelijk voor de communicatie met curator m.b.t. de
overname van onderdeel Energiq
- verantwoordelijk voor de bedrijfsleiding in Leiden gedurende de
integratie naar Eneco Installatiebedrijven Zuidwest in Schiedam
Eneco Installatiebedrijven BV
Periode 2012 (Oktober) – 2013 (Maart)
Functie Financial Controller
Werkzaamheden
- adviserende functie aan de Finance Manager Eneco
Installatiebedrijven BV
- verantwoordelijk voor de financiële consolidatie van de groep
Eneco Installatiebedrijven
- het samenstellen en analyseren van de management informatie op
groepsniveau
- het bieden van ondersteuning aan de regiocontrollers binnen de
groep
- inventarisatie en advisering omtrent structurele achterstand van
facturatie bij een van de onderdelen
GSU Eneco Installatiebedrijven
Periode 2010 (September) – 2011 (Oktober)
Functie Regiocontroller
Werkzaamheden
- adviserende functie aan de regiodirectie
- verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging
- het samenstellen en analyseren van de management informatie
- het borgen van de administratieve organisatie van de regio
- verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de financiële
afdeling van de regio
- op project basis implementeren van een uniforme functionele
rapportage, en het uploaden van deze informatie in de Eneco SAP
omgeving
Eneco Installatiebedrijven BV
Periode 2010 (Mei) – 2010 (Augustus)
Functie Financial Controller
Werkzaamheden
- adviserende functie aan de Finance Manager Eneco
Installatiebedrijven BV
- verantwoordelijk voor de financiële consolidatie van de groep
Eneco Installatiebedrijven
- het samenstellen en analyseren van de management informatie op
groepsniveau
- het bieden van ondersteuning aan de regiocontrollers binnen de
groep
- invoeren en implementeren van de functionele rapportage voor alle
regio’s van Eneco Installatiebedrijven
GSU Eneco Installatiebedrijven
Periode 2009 (April) – 2010 (Januari)
Functie Regiocontroller
Werkzaamheden
- adviserende functie aan de regiodirectie
- verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging
- het samenstellen en analyseren van de management informatie
- het borgen van de administratieve organisatie van de regio
- verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de financiële
afdeling van de regio
- invoeren kostenplaatsmethode en implementatie functionele
rapportage
AstraZeneca
Periode 2008 (Mei) – 2009 (Maart)
Functie Commercial Controller
Werkzaamheden
- Self Assessment Controller: het verzamelen, beoordelen en
controleren van de maandelijkse rapportages van Control Owners
(Financial Control Framework)
- Self Assessment Controller: beheer van de Control Descriptions
- Self Assessment Controller: het uitvoeren van een aantal interne
controles
- ondersteuning van Financial Controller en medewerkers afdeling
Finance
LogicaCMG
Periode 2008 (Februari) – 2008 (April)
Functie Controller, divisie Financial Services
Werkzaamheden
- (mede) verantwoordelijk voor de managementrapportages van de
divisie Financial Services
- wegwerken achterstand in facturatie en omzetnemingen vanuit de
balans (“werk in uitvoering”)
- (mede) verantwoordelijk voor het opstarten van het bedrijfsbureau
t.b.v. de divisie
LogicaCMG
Periode 2007 (Mei) – 2008 (Januari)
Functie Financial/Business Controller, NL Central (hoofdkantoor LogicaCMG)
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de (maand)rapportages van NL Central
- (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van het budget van NL
Central
- maandelijkse besprekingen van actuals en forecasts met de
directors en managers binnen NL Central
- (mede) verantwoordelijk voor de statutaire (half)jaar consolidatie
van de balans en resultatenrekening van LogicaCMG NL.
LogicaCMG
Periode 2007 (Januari) – 2007 (April)
Functie Teamleider Accounts, divisie Public Sector
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan 3 medewerkers.
- verantwoordelijk voor de volledige en tijdige verwerking van
inkoopfacturen, declaraties en memoriaalboekingen
- verantwoordelijk voor de (maandelijkse) balansspecificaties
LogicaCMG
Periode 2005 (November) – 2006 (December)
Functie (Contract)controller, divisie Global Service Delivery
Werkzaamheden
- aansluiting tussen projectadministratie en financiele administratie.
- afstemming projectadministratie met projectmanagers.
- (divisie)managementrapportage.
- deelname aan portefeuillereviews met projectmanagers
- (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van het divisiebudget
en de afstemming hiervan met Global- en Divisiecontrollers
Clearing House Apothekers BV
Periode 2003 (november) – 2005 (oktober)
Functie Hoofd Administratie
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan vijf medewerkers
van de administratie
- verantwoordelijke voor de financiële administratie van Clearing
House Zorg bestaande uit één Holding en vier aparte
werkmaatschappijen, zijnde Clearing House Apothekers BV,
Clearing House Huisartsen BV, Clearing House Zorg BV en Diamiz
BV
- het periodiek afstemmen van het rekening courant tussen
zorgverzekeraar en zorgverleners binnen het clearingtraject
- verantwoordelijke voor de administratieve dienstverlening aan de
aangesloten apothekers en huisartsen, te weten de financiële
afwikkeling van de ingediende zorgdeclaraties richting
zorgverzekeraars en particulieren
- lid van het managementteam
- lid van de werkgroep productontwikkeling
- verantwoordelijk voor de begeleiding van de externe accountants
tijdens de (interim) controlewerkzaamheden
- medeverantwoordelijk voor het periodieke overleg met de diverse
zorgverzekeraars
- verantwoordelijk voor de financiële maandrapportages en de
samenstelling van de ( geconsolideerde ) jaarrekening
- ervaring met contractonderhandelingen bij aansluiting nieuwe
verzekeraars in het “clearingtraject”
- ervaring met het testen van nieuwe applicaties en tevens
ondersteunen van de afdeling automatisering bij de ontwikkeling
van nieuwe applicaties
Microplus BV
Periode 2001 (juni) – 2003 (oktober)
Functie Financial Controller
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de financiële- ,salaris- en
personeelsadministratie
- lid van het managementteam
- verantwoordelijk voor de financiële maandrapportages,
rapportages bruto-marge (o.a. per vertegenwoordiger) en de
samenstelling van de jaarrekening
- verantwoordelijk voor het opstellen van het budget
- verantwoordelijk voor de voorraadinventarisatie en
voorraadwaardering
- verantwoordelijk voor de begeleiding van de externe accountant
tijdens de (interim) controlewerkzaamheden
- verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer
Razorfish
Periode 2001 (maart) – 2001 (mei)
Functie Head of Administration
Werkzaamheden
- leiding geven aan drie medewerkers van de financiële administratie
- verantwoordelijk voor de financiële- en salarisadministratie
- verantwoordelijk voor de financiële maandrapportages aan het
hoofdkantoor in de U.S.A.
- verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de Financial
Controller bij diens afwezigheid
CMG
Periode 1997 (februari) – 2001 (februari)
Functie Administrateur
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van een
vestiging
- verantwoordelijk voor de juiste input en output van het
salarissysteem betreffende een vestiging
- verantwoordelijk voor de financiële maandrapportages van een
vestiging (waaronder de rapportage van het verwachte
jaarresultaat)
- verantwoordelijk voor de aanlevering van het budget van een
vestiging
- verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de sectoraccountant
bij diens afwezigheid
- verantwoordelijk voor de maandelijkse afstemming van de
rekening-courantverhoudingen met de overige vestigingen van
CMG
- het bieden van ondersteuning aan de teamsecretaressen bij het
factureringsproces van de vestiging en controle op dit proces
- het ondersteunen van de sectoraccountant bij diens
werkzaamheden
Internationale Luchtvaartschool (ILS BV)
Periode 1994 (oktober) – 1997 (februari)
Functie Financieel Beheerder
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de
luchtvaartschool
- verantwoordelijk voor de salarisadministratie van de
luchtvaartschool
- verantwoordelijk voor de financiële rapportages van de
luchtvaartschool (waaronder de geconsolideerde jaarrekening en
de liquiditeitsbegroting)
- verantwoordelijk voor de samenstelling van het budget van de
luchtvaartschool
- verantwoordelijk voor de kostprijscalculatie en daarmee ook de
tariefsbepaling van de verschillende opleidingsfases
- verantwoordelijk voor het bijhouden van de vliegurenadministratie
van de luchtvaartschool
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
Periode 1992 (maart) – 1994 (oktober)
Functie Sectiehoofd Interne Controle
Werkzaamheden
- verantwoordelijk voor de sectie Interne Controle
- leidinggevend aan twee medewerkers
- controle op financiële- en salarisadministratie inclusief de controle
op de jaarrekeningen van de circa vijfhonderd plaatselijke
afdelingen
- verantwoordelijk voor de voorraadinventarisatie van centrale
magazijn van het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- medeverantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening
van het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het budget van
het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
Periode 1990 (mei) – 1992 (maart)
Functie Assistent Sectiehoofd Financiële Informatie Voorziening
Werkzaamheden
- opstellen van o.a. de financiële maandrapportages van het
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- assisteren bij de samenstelling van het budget van het
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- samenstellen van diverse “ ad-hoc” rapportages t.b.v. directie en
afdelingshoofden van het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- opstellen van de betaaladvieslijst van het Hoofdbureau
Nederlandse Rode Kruis
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
Periode 1989 (oktober) – 1990 (mei)
Functie Medewerker Financiële Administratie
Werkzaamheden
- opstellen van de betaaladvieslijst van het Hoofdbureau
Nederlandse Rode Kruis
- het inboeken van de bankrekeningen in de financiële administratie
van het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- uitzoeken van diverse tussenrekeningen binnen de financiële
administratie van het Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis
- inkoopfacturen controleren aan de hand van de bestelformulieren
- het ontwikkelen van de financiële maandrapportage van het
Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis

Opleiding interimmanager

HAVO
HEAO-BE

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

inzet, analytisch vermogen, teamplayer en integer

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :