Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

directie

directie

Werkervaring interimmanager

zware turn around in zowel profit als not for profit
niveau Directie
projectmanagement Infra
reorganisatie verzekeringsmij
14 andere projecten, verdeeld over profit en not for profit
interim-manager sedert 1984
deeltijds hoogleraar in Cambridge (Magdalen College)
adviseur Engelse overheid

chronologisch:
- interim-manager HTM-infra, interne opdrachtgever, vormgeving nieuwe functie, verantwoordelijk voor de besteding van onderhoudsgeld w.o. aanbestedingen
- interim-manager Houten, directeur Sector Ruimtelijk Beheer: verbetertraject
- interim-manager waterschap: project dijken n.a.v.dijkdoorbraak Wilnis w.o. aanbestedingen
- interim-manager Terneuzen (duaal bestel) vormgeving functie griffier van de raad
- interim-manager Nike, callcenter Hilversum, turn around ter voorbereiding verkoop aan ATT
- interim-manager Veenendaal, gemeentesecretaris, na invoering directiemodel interim-manager grondgebiedzaken
- interim-manager provincie Limburg, met als opdracht het ontstaan van het digitale loket en stroomlijning externe relaties
- interim-manager gemeente Amsterdam Sociale Dienst, uitstroom naar werk van keringsgerechtigden (1.700 medew.)
- interim-manager provincie Zuid-Holland, directeur B&O (400 medewerkers), w.o. aanbestedingen
- interim-manager gemeente Heiloo, gemeentesecretaris
- interim-manager provincie Zuid-Holland Beheer en Verkeer (400 medewerkers) w.o. aanbestedingen
- interim-manager Rijkswaterstaat, Hoofd Beheer en Verkeer, dienstkring Alkmaar w.o. aanbestedingen
- interim-manager Rijkswaterstaat, Hoofd Beheer en Verkeer, dienstkring Amsterdam; w.o. aanbestedingen
- idem Hoofd Onderhoudsverbetering w.o. aanbestedingen
- interim-manager SoZaWe, samenvoeging 18 bureaus bedrijfsvoering
- interim-manager EuroCross Alarmcentrale, het oprichten van de Afdeling Binnenland
- interim-manager gemeente Goes, gemeentesecretaris
- interim-manager gemeente Venlo, grondbedrijf
- fusie van twee organisaties voor vrijgevestigde fysiotherapeuten
- voorzitter projectgroep IT fysiotherapie
- herstructurering tarieven fysiotherapie
- reorganisatie gezondheidscentrum Maarssenbroek
- reorganisatie psychotherapiepraktijk
- opstellen ondernemingsplan DIMEQ
- opstart negentien ondernemingen
- reorganisatie afdeling P&O Bibliotheek Technische Universiteit Delft
- interim-manager afdeling P&O, dienst Sociale Zaken, gemeente Eindhoven
- schaduwmanagement reorganisatie Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
- turn-around Sludge Treat Verbranding Maatschappij Hengelo
- docent bedrijfskunde MO 2000
- reorganisatie regionale brandweren


Opleiding interimmanager

HBS-B
bestuurskunde
staats- en administratief recht
gepromoveerd

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

turn around : ontwerp en implementatie
communicatief sterk
behaalt resultaten
coach

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels vloeiend (woord en geschrift)
Duits goed
Frans redelijk
Servokroatisch matig

Overig

oud volleybal-international, nu hockey-veteraan (teamspeler)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :