Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Administrateur/ Assistent Controller

Administrateur/ Assistent Controller

Werkervaring interimmanager

Werkervaring vanaf 1997

Parkhotel Amsterdam April 2006 – heden
Assistent Financial Controller
• Dagelijks verwerken van de City Legder (debiteuren)
• Debiteurenbeheer
• Coderen crediteurenfacturen
• Controleren geboekte crediteurenfacturen
• Verzorgen kasafstortingen
• Controle geboekte bankafschriften
• Opstellen omzetrapporten
• Opstellen maandrapportage
• Verdere uitwerken functieomschrijving afdeling (Administratieve Organisatie)

AB Oktober 2005 – Februari 2006
Interim administrateur (7 B.V.’s)
• Voeren van de dagelijkse administratie (boeken bank, inkoop, verkoop)
• Facturatie vanuit AEC
• Opstellen BTW aangiften
• Opstellen betalingen + versturen
• Invoeren VJP’s
• Afstemmen tussenrekening (maandelijks)
• Afstemmen rekening courant verhoudingen (maandelijks)
• Begeleiden opstellen budget voor 2006 voor de 7 tal B.V.’s
• Voorbereiden jaarwerk 2005. (MVA, nog te betalen kosten, nog te ontvangen kosten)


TNO Mei 2005 – September 2005
Interim administrateur
• beheren openstaande posten (versturen herinneringen, bellen debiteuren, betalingsafspraken regelen)
• Coderen en registreren van inkoopfacturen
• Opstellen maandrapportage
• Invoeren VJP’s
• Uitzoeken diverse grootboekrekeningen
• Op orde houden balansrekeningen

Centraal Beheer Achmea Maart 2005 – april 2005
Fondscontroller:
• Opstellen jaarrekeningen diverse beleggingsdepots
• Samenstellen balansdossiers

Campina mei 2004- Maart 2005 Debiteurenbeheer:
• Dagelijks invoeren van bank (SAP)
• maandelijkse rapportage inzake openstaande posten (status/voortgang)
• uitzoeken tussenrekeningen debiteuren
• openstaande posten bespreken met klanten (met name klachten over facturen)
• beheren openstaande posten (versturen herinneringen, bellen debiteuren, betalingsafspraken regelen)
• aanleveren openstaande en afstemmen vorderingen aan incassobureauROC Utrecht jan 2004 – mei 2004
Interim administrateur
• Opstellen/ boeken loon-journaalpost (maandelijks)
• Berekenen maandelijkse budgetten voor diverse units
• Betaalbaar stellen van maandelijkse budgetten richting units
• IC afstemmingen met diverse units
• Opstellen kwartaalrapportages voor stafunits
• Bespreken kwartaalrapportages met stafdirecteuren
• Correcties uit deze besprekingen doorvoeren
• Ondersteuning bij opstellen jaarrekening 2003 (opbouw jaardossier)
• Beheren en boeken kas (Afas)

Qua Raad advies mei 2003 – dec. 2003
Interim administrateur
• Coderen/ boeken bank, crediteuren, omzet, rekening couranten verzekeringmaatschappijen en kas (Oracle)
• Opstellen maandrapportages
• Jaarrekening 2002
• BTW aangiften
• Opstellen rekening courantoverzichten voor adviseurs
• Aansluiten rekening courantoverzichten diverse verzekeringsmaatschappijen

Achmea PVF nov 2002. – april 2003
Interim administrateur
• Opstellen jaarrekeningen voor diverse pensioenfondsen
• Opstellen kwartaalverslagen
• Boeken en controleren diverse vaststellingen
• Uitzoeken diverse grootboekrekeningen.
• Overleg met administrateurs van verschillende pensioenfondsen inzake balansspecficaties
• Invullen PVK staten
• Coda

Centraal Beheer Achmea sept. 2002 – nov. 2002
Interim administrateur (Project “Oud Zeer”)
• Aansluiten jaarverslagen met grootboekadministratie
• Voorbereiden divers correctie boekingen
• Coda

Achmea PVF apr.2002 – sept. 2002
Interim administrateur
• Boeken en controleren rekening courant mutaties (Coda)
• Boeken en controleren diverse vaststellingen
• Voorbereiden jaarrekeningen
• Uitzoeken diverse grootboekrekeningen.
• Overleg met administrateurs van verschillende pensioenfondsen inzake balansspecficaties
• Invullen PVK staten

Centrum Vakopleidingen Hoofdkantoor aug.2001 – mrt.2002
Interim administrateur
• Opschonen van de debiteuren en crediteurenpositie van 6 verschillende regio’s
• Assistentie bij maandrapportage
• Opschonen en aansluiten diverse tussenrekeningen
• Coderen & opzetten van nieuw systeem voor het coderen en registreren van de bankafschriften van de 6 verschillende regio’s
• Diverse ad hoc werkzaamheden
• Oracle

Getronics jan.2001 – aug 2001
Senior Medewerker administratie
• Bestellingen uitvoeren en registreren
• Coderen en registreren van inkoopfacturen
• Factureren (eenmalig, periodiek)
• Contractadministratie
• Voorbereiden memoriaalboekingen maandeinde
• Assistentie bij maandrapportage
• Opstellen maandrapportage (excel)
• Uitzoeken en aansluiten tussenrekeningen
• Sap

Hospitality Financial Services apr.2000 – jan. 2001
Hoofd financiële administratie
• Opzet nieuw administratiekantoor, procedures geschreven
• Voeren van administraties voor diverse ondernemers
• Opzetten/inrichten nieuwe administraties
• Maandafsluitingen verricht bij Novotel te Maastricht
• Diverse gesprekken gevoerd met belastingdienst inzake betalingsachterstanden van cliënten
• Begeleiden startende ondernemers
• Opstellen BTW/LB aangiften
• Opstellen jaarrekeningen, IB aangiften
• Acquisitie nieuwe cliënten
• Davilex/Exact

Falanx B.V. jul. 1999-apr. 2000
Interim Administrateur
• Interim-opdracht uitgevoerd bij accountantskantoor te Zeist (achterstand van de jaarrekeningen wegwerken)
• Interim-opdracht bij Telfort uitgevoerd. (crediteurenadministratie)

Raad Register accountants aug.1997-jun.1999
Administratief medewerker boekhouding
• Inboeken/coderen van diverse administraties
• Opstellen van BTW/LB aangiften
• Opstellen jaarrekeningen, IB/VPB aangiften
• Bespreken van maand/kwartaalrapportages met cliënten
• Bespreken jaarrekeningen met cliënten
• Inrichten nieuwe administraties
• Begeleiden cliënten bij het zelf inboeken/coderen van hun administratie
Opleiding interimmanager

Opleidingen
SPD Studerend
MBA 2000-2001
PDB 1998-2000
MEAO-EJ 1998-1995
HAVO 1995-1993
MAVO 1993-1989


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :