Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2005 – heden , Eenmanszaak opgestart
Stadsdeel de Baarsjes
Stadsdeel Osdorp
Stichting ASW
BP Amsterdam Terminal

2002 – april 2005 TMOP Adviseur, hieronder treft u een overzicht van de projecten waar ik de afgelopen jaren het aan heb gewerkt.

Juli 2004 – december 2004
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel de Baarsjes
Managmentassistente.
Schrijven van beleidstukken i.v.m. afvalstoffenheffing, roosters, procedures, registratie verlof, facturatie werf, financiële ondersteuning van de wijkmanagers, uitwerken van functionerings- en beoordelings-gesprekken, noteren MOB en werkoverleg van verschillende afdelingen, opmaken van procesverbalen, kwartaalrapportage en buurtregistratie.

Maart 2004 – juni 2004 Gemeente Utrecht, afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Project Europese Aanbestedingen.
Het verzorgen van het traject Europese aanbesteding bemiddeling en monitoringstraject.
Uitwerken van het bestek, algemene voorwaarden, proces verbalen, wegingsmatrix, meerjarig intergraal beleidsplan, logboek, inschrijvingen, correspondentie, verificatiegesprekken en contractonderhandelingen.

Januari 2004 – juni 2004
Gemeente Blaricum, afdeling Financiën
Financieel medewerker.
Controle van de facturatie debiteuren en crediteuren, bankboek, memoriaal, grootboek, bewaken van de voorjaarsnota.

Oktober 2003 – december 2003 Gemeente Zijpe, afdeling Belastingen
Financieel medewerker.
Het invoeren van financiële gegevens, behandelen van aanvragen, berekeningen en controles uitvoeren van forfaitair en nachtregisters.

Maart 2003 – februari 2004 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel de Baarsjes
Managmentassistente.
Werkzaamheden staan boven beschreven.

Oktober 2002 – februari 2003 Gemeentelijke Kredietbank Den Haag
Medewerkster schuldhulpverlening.
Bemiddelen tussen cliënten en crediteuren.
Brievenmodule opstellen, correspondentie voeren, akkoorden opstellen, budgetplannen voorbereiden en een werkbeschrijving opstellen.

Maart 2002 – september 2002 Gemeente Amsterdam, afdeling Sociale Zaken
Projectmedewerkster.
Het uitvoeren van rechtmatigheidonderzoeken, informatie opvragen en verwerken m.b.t. uitkeringsgerechtigden.
1999 – maart 2002 American Express te Amsterdam
Account Representative.
Debiteuren en crediteuren administratie, uitvoeren controles, corrigeren transacties, fraude signaleren.

1998 – 1999 Die Port van Cleve te Amsterdam Administrateur.
Salarisadministratie, loonbelasting, omzetbelasting, debiteuren, crediteuren, grootboekadministratie.Opleiding interimmanager

HBO Bedrijfskunde

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :