Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

administrateur/accountancy

administrateur/accountancy

Werkervaring interimmanager

Algemeen
Door jarenlange ervaring in de accountancy en een flink aantal interim opdrachten bij bedrijven met verschillende
bedrijfsculturen heb ik een brede ervaring opgedaan. Niet alleen op financieel administratief vlak maar ook in de
omgang met mensen.

Werkervaring

Maart 2009 - Juli 2009 :Sport Fondsen Nederland te Amsterdam (freelance-opdracht, assistant-accountant):
Jaarrekeningcontrole van bij Sportfondsen Nederland aangesloten (zwem)sportaccomodaties.
Oktober 2008 - Februari 2009 :Zorgkompas te Rotterdam (freelance-opdracht, administrateur: Verzorgen van maand- en kwartaalrapportages en samenstellen van de jaarrekeningen 2008 op lokatie- en stichtingniveau. De stichting bestaat uit 16 lokaties en een Centraal Bureau.
Maart 2008 - September 2008:Sport Fondsen Nederland te Amsterdam (freelance-opdracht, assistant-accountant):Jaarrekeningcontrole van de bij Sportfondsen Nederland aangesloten (zwem)sportaccomodaties.
November 2007 - Februari 2008:Careyn te Spijkenisse (freelance-opdracht, administrateur):Ondersteuning op de administratieve afdelingen waar nodig in verband met reorganisatie en gelijktijdige overgang naar een nieuwe administratieve omgeving. Hierbij voornamelijk tussen-
rekeningen uitgezocht t.b.v. de jaarrekening, inkoopfacturen gecodeerd, geboekt en gecontroleerd en crediteurenadministratie geschoond.
Augustus 2007 - September 2007: KNMG te Utrecht (freelance-opdracht, administrateur):Wegwerken van achterstanden op de crediteurenadministratie en het verklaren en corrigerenvan tussenrekeningen ontstaan door langdurige onderbezetting en niet gekwalificeerd personeel.

Mei 2007 - Juli 2007 :Sport Fondsen Nederland te Amsterdam (freelance-opdracht, assistant-accountant)
: Jaarrekeningcontrole van de bij Sportfondsen Nederland aangesloten (zwem)sportaccomodaties.
Oktober 2005 - November 2006 :Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang te Utrecht (freelance-opdracht, hoofd administr.): Sinds kort voert de organisatie de financiële en projectadministratie in eigen beheer. Met name de projectadministratie (Account View) is door mij geoptimaliseerd. Naast het ondersteunen van de directeur a.i. en het aansturen van twee administratief medewerkers heb ik de jaarrekening van de stichting opgesteld.Tevens de managementinformatie aangepast aan de wensen van de organisatie en diverse begrotingen opgesteld in samenwerking met de beleidsmedewerkers.
Gelijktijdig, juni 2006 - November 2006 : Van Gogh Museum te Amsterdam (freelance-opdracht, administrateur): Vervanging crediteurenadministratie wegens zwangerschapsverlof (2 dagen per week).

Maart 2005 - Juli 2005 :NS Internationaal te Utrecht (freelance-opdracht, projectmedewerker): Optimaliseren van processen op een opbrengstenadministratie en coaching van de medewerkers. NS Internationaal heeft recent een reorganisatie achter de rug en zit midden in de overgang naar een nieuw administratief systeem (SAP). De afdeling is ingekrompen van 13 naar 9 medewerkers waarvan 4 extern.
Oktober 2003 - Maart 2005 : Van Gogh Museum te Amsterdam (freelance-opdracht, administrateur / projectmedewerker): Het ondersteunen van het hoofd administratie bij afwezigheid van de controller, waaronder deelname aan het projectteam "Nieuw kassasysteem" en de overgang van Exact naar Exact Globe. Opschonen grootboek en subadministraties, aanpassen van managementrapportage en overige voorkomende werkzaamheden.
Maart 2003 - Oktober 2003: Stichting Tabitha (Zorginstelling) te Amsterdam (freelance-opdracht, assistent hoofd EAD): Het opstellen en adviseren inzake de jaarrekening 2002 en alle daarmee samenhangende
werkzaamheden. Het onderhouden van de contacten met de accountant van de stichting. Het verzorgen van rapportages aan subsidieverstrekkende instanties.

Juli 2002 - Februari 2003 : Ministerie van VROM te Den Haag (freelance-opdracht, projectmedewerker): Bewaken en beoordelen van tijdige, volledige en juiste oplevering van gegevens ten behoeve van kwartaalrapportages en jaarverslag. Beoordelen van mutaties in huurcontracten en allonges, nieuwe huurcontracten en de werkzaamheden die samenhangen met de inhuur en verhuur van ingehuurde en eigendomspanden van de Rijksgebouwendienst.

December 2001 - April 2002: REMU (energiebedrijf) te Utrecht (freelance-opdracht, senior medewerker controlling)Assisteren van de controller a.i. bij het opzetten van de financiële administratie (overgang van businessunit ICT naar zelfstandig bedrijf). Beschrijven van nieuwe en bestaande werkprocessen, verificatie van balansposten en assisteren bij de implementatie van costmanagement.

2000 - 2001 :Stichting Tabitha (Zorginstelling) te Amsterdam (freelance-opdracht, assistent hoofd EAD):

1e opdracht : Opstellen en advisering inzake de jaarrekeningen 1999 en 2000 en alle daarmee samenhangendewerkzaamheden en contacten met de accountant. Verzorgen van rapportages en verantwoording aan subsidieverstrekkende instanties.
2e opdracht : Ondersteuning van de door de stichting ingeschakelde interim-manager bij een veranderings- en integratieproces van de Economisch Administratieve Dienst tijdens en na diverse fusies.

1996 - 2000 : Coenen Heunen van de Ven accountants te Haarlem (controleleider / assistent accountant)
: Zie periode 1991-1994 echter nu in een aansturende en/of leidinggevende rol. Tevens verantwoordelijkheid voor het begeleiden / opleiden van nieuwe assistent accountants.

1994 - 1996 : De Steltenberg Groep te Leusden (controller)
: Opzetten, verzorgen en analyseren van managementinformatie. Samenstellen van de jaarreke-
ningen van de groep (inclusief consolidatie) en dossiervorming t.b.v. de accountant.
Aansturen van de afdeling boekhouding en verantwoordelijkheid voor de (project)administratie en het verzorgen van diverse belastingaangiftes.
1991 - 1994 : Coenen Heunen van de Ven accountants te Haarlem (assistent accountant)
: Zelfstandig en in teamverband samenstellen en controleren van (geconsolideerde) jaarrekeningen. Daarnaast voorbereiden en/of verzorgen van belastingaangiftes en correspondentie met de belastingdienst en verzorgen van administraties van cliënten.

1988 - 1991 : Moret Ernst & Young accountants te Amsterdam en Curaçao (assistent accountant)
: Samenstellen van jaarrekeningen en periodieke rapportages en verzorgen van administraties
voor clienten (nationaal en internationaal). Tevens zelfstandig onderhouden van contacten met clienten en het verzorgen van diverse belastingaangiftes.

1987 - 1988 : Ministerie van VROM te Haarlem (administratief medewerkwerkster)
: Behandeling van subsidieaanvragen en telefonische advisering van subsidieaanvragers.Mijn kracht is de combinatie van know-how op financieel administratief gebied en communicatie afgestemd op mijn
omgeving. Daarnaast kan ik door mijn ervaring snel productief zijn waar nodig.
Mijn tarief is afhankelijk van de inhoud van de opdracht en varieert van € 49 tot € 65 per uur.


Opleiding interimmanager

Opleiding

1981 - 1987 : VWO-diploma (Nederlands, Engels, Geschiedenis, Economie 1 en 2, Wiskunde, Biologie)
1990 - 2000 : SPD-diploma (1 en 2)
2004 : Basiscursus mediation

Kennis software

Financieel : Exact, Exact Globe, Baan, Omegon, Bomas, Account View, SAP
Overige : Excel, Word, Lotus, ERP-omgeving


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :