Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

finance, change manager

finance, change manager

Werkervaring interimmanager

Branche :Onderwijs
Functie :Controller commerciële activiteiten INHOLLAND
Periode :februari 2003 – november 2004
Onderneming:Hogeschool INHOLLAND
Opdracht:In opdracht van het College van Bestuur namens de afdeling Concern Control adviserende en controlerende taken op gebied van de commerciële activiteiten binnen de Holding van de hogeschool.
Werkzaamheden :
·analyse van rapportages interne afdelingen en onderwijseenheden
·ontwikkeling van management informatie (en systemen)
·controle ten behoeve van jaarwerkzaamheden
·meerjarenprognose hogeschool
·interne audits op projectbasis
·planning en budgettering
·treasury control

Branche :Onderwijs
Functie :Project controller Holding INHOLLAND BV (ad interim)
Periode :juli 2002 – februari 2003
Onderneming:Holding INHOLLAND BV
Opdracht:Naar aanleiding van de fusie de commerciële activiteiten van de voormalige 4 hogescholen onderbrengen in een Holding structuur.
Werkzaamheden:
·projectmatige structurering en aansturing administratie Holding en BV's
·opzet/verbetering van management informatie/ rapportages en AO
·beoordelingen van begroting van BV’s binnen de Holding
·coördinatie jaarwerk en besprekingen met accountants
·cijfermatig doorlichten van werkmaatschappijen (BV's)
·stichtingen ontbinden inclusief notariële contacten
·opzetten van planning en control cyclus (begroting)

Branche :Onderwijs
Functie :Manager financiële zaken (ad interim)
Periode :juli 2001 – juli 2002
Onderneming:Hogeschool INHOLLAND (Ichthus hogeschool R’dam)
Opdracht:Interim manager verantwoordelijkheid betreffende de dagelijkse gang van zaken binnen deze afdeling, coachen c.q. aansturen van 10 medewerkers, herstructurering van de werkzaamheden en planning, projecten zoals euroconversie/kwaliteit, zorgen voor stabiliteit.
Werkzaamheden:
·ontwikkeling rapportage en management informatie
·coördinatie jaarwerkzaamheden en accountants
·beleid/visie uitzetten tav de afdeling financiën
·kwaliteitsverbetering van de algehele afdeling
·coachen/aansturen van de mensen
·projectmanager euro conversie
·introductie treasury beleid
·coördinatie fiscale zaken

Branche :Bouw
Functie :Assistent manager financiële zaken (ad interim)
Periode :mei – augustus 2001
Onderneming:Van der Spek Vianen BV
Opdracht:Samenstellen van jaarrekeningen en verbeteringen van management informatie en rapportages.
Werkzaamheden:
·opzetten van jaarrekening dossiers ten behoeve van accountants
·introductie van management informatie

Branche :Onderwijs
Functie :Coördinator financiële zaken (ad interim)
Periode :januari – mei 2001
Onderneming:Hogeschool INHOLLAND (Ichthus hogeschool R’dam)
Opdracht:Begeleiding van de financiële afdeling bij de jaarwerkzaamheden, waarbij een kwaliteits- en motivatie impuls moest worden gegeven
Werkzaamheden:
·het coördineren van werkzaamheden van de afdeling Control & Accounting
·opstellen jaarrekening stichting Ichthus hogeschool
·consolidatie hogeschool en deelnemingen
·opstellen jaarrekening Ichthus Holding BV

Branche :Scheepsbouw
Functie :Assistent controller (ad interim)
Periode :januari – december 2000
Onderneming:IHC Holland NV
Opdracht:Assistent controller voor ondersteuning en vervanging van de controller op het hoofdkantoor i.v.m. met invoering van een nieuw consolidatie pakket.
Werkzaamheden:
·samenstellen van de jaarrekening voor de Holding IHC HOLLAND NV en bedrijfspensioenen
·voorbereiding van periodieke financiële rapportages/ management informatie
·ondersteuning bij introductie van Hyperion
·overleg met de unit administrateurs

Branche :Verzekeringen
Functie :Assistent controller (ad interim)
Periode :juli – december 1999
Onderneming:Zilveren Kruis / Achmea
Opdracht:Medewerker op de stafafdeling Control & AO welke in de betreffende periode is opgezet.
Werkzaamheden:
·samenstellen en verbeteren van de periodieke rapportage management en directie
·opzet van de jaarbudgettering in overleg met diverse managers
·Introduceren van balance scorecard

Branche :Techniek
Functie :Assistent hoofd administratie (ad interim)
Periode :april – juni 1999
Onderneming:Iwaco BV
Opdracht:Bij afwezigheid van hoofd financiën in verband met vakantie het ondersteuning en coachen van 2 medewerkers op de afdeling projecten
Werkzaamheden:
·financiële afwikkeling en voorbereiding voor de accountantscontrole van de projecten
·contacten onderhouden met diverse projectmanagers
·ondersteuning en coachen van 2 medewerkers

Branche :ICT
Functie :Intercompany specialist (ad interim)
Periode :januari – maart 1999
Onderneming:Imation Europe BV
Opdracht:Als projectmedewerker op de afdeling accounting shared service center structurele verbeteringen aanbrengen en schrijven van procedures voor het afstemmingsproces van de onderlinge intracompany en intercompany transacties.
Werkzaamheden:
·reconciliatie met buitenlandse dochters en Amerikaanse Moeder.
·verschillen analyse en oplossingen aandragen
·project opzet van intercompany in Oracle
·opzet van procedures


Branche :Bank en verzekeringen
Functie :Medewerker beleggingen (ad interim)
Periode :november – december 1998
Onderneming:Robeco Groep NV
Opdracht:Bepalen van de soll-ist positie van beleggingen
Werkzaamheden:
·beleggingenadministratie analyseren en verschillen oplossen


Branche :Accountancy
Functie :Assistent accountant
Periode :April 1995 – november 1998
Onderneming:KPMG, afdeling International Business Support, te Rotterdam
Opdracht:In de betreffende periode is KPMG gestart met het opzetten van deze afdeling in R’dam. Veel moest nog ontwikkeld worden en veel nieuwe klanten bijstaan.
Werkzaamheden:
·onderhouden en opzetten van administraties (in Exact) voor en bij cliënten
·rapportages ten behoeve van het moederconcerns in het buitenland
·advisering inzake inrichtingen van financiële administraties
·begeleiden van 3e en 2e assistenten
·compileren van jaarrekeningen


Opleiding interimmanager

Master of Business Administration, LOI (gestart in ‘04);
Economie (aantal vakken), Erasmus Universiteit;
HEAO-BE, Hogeschool Brabant;*
SPD, SPD-Dagopleiding Arnhem;*
HAVO, csg Jacob van Liesveldt*

*met diploma afgerond

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :