Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Controller

Controller

Werkervaring interimmanager

04/2010 - 07/2010
Controller
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Amsterdam)

Werkzaamheden:
- Reguliere controlwerkzaamheden w.o. controle financiële administratie, aanleveren correcties en aanvullende
boekingen, bewaken begrotingen; bijdrage leveren aan
het verbetertraject voor de planning en control cyclus
w.o. opstellen en bespreken van planningen i.o.m.
budgethouders en tussentijdse controle van boekingen.


10/2009 – 03/2010
Controller
Universiteit Utrecht Universitaire bestuursdienst en dienstencentra te Utrecht

Controller van de Universitaire bestuursdienst, het dienstencentrum Personeel en Organisatie en de centrale budgetten. Werkzaamheden: Opstellen periodieke management- en projectrapportages; Samenstellen balansdossiers voor periodeafsluiting en accountantscontrole; Bijdragen aan de samenvoeging van negen administraties tot één; realiseren financieel mandatenregister.

10/2008 – 09/2009
Hoofd financiële en projectadministratie
Universiteit Utrecht faculteit Bètawetenschappen te Utrecht

Werkzaamheden: Dagelijkse leiding over de financiële administratie (12 fte; 16 hc) en projectadministratie (6,5 fte; 7 hc); Lid management Finance & Control;
Voorbereiding en begeleiding van de afdelingen van de overgang naar een universiteitsbreed shared service center; Mede voeren van sollicitatiegesprekken; Samenstellen balansdossiers voor periode- en jaarafsluiting; Bijdragen aan de samenvoeging van zes administraties tot één; Bijdragen aan het uniformeren van werkzaamheden en taken.

02/2008 – 10/2008
Plv. hoofd financiële administratie met speciale opdracht
Universiteit Utrecht faculteit Bètawetenschappen te Utrecht

Werkzaamheden: Na de fusie van vijf faculteiten (Farmacie, Scheikunde, Biologie, Wiskunde en informatica, Natuur- en sterrenkunde) uniformeren en vereenvoudigen van de procedures bij de financiële en projectadministratie
en voorbereiden voor de overgang naar een niversiteitsbreed shared service center

09/2007 – 01/2008
Controller
Essent Nederland te ’s-Hertogenbosch

Controller van de afdelingen Project Development,
Innovation en Business Portfolio, welke verder nog bestaat uit de afdeling Participations. Werkzaamheden: Opstellen periodieke rapportages op projectniveau; afstemmen intercompany transacties; afstemmen sub- en hoofdadministratie; controle hoofdadministratie.

09-2007 – 03/2008
Administrateur/Controller
Warmtebedrijf te Rotterdam

Werkzaamheden: Alle voorkomende financiële werkzaamheden als inkoopboek, verkoopboek, bankboek, aangifte omzetbelasting, opstellen periodecijfers, bijhouden liquiditeitsoverzicht, cost control, projectcontrol.

04/2007 – 08/2007
Implementatie Exact Globe; Controller
Warmtebedrijf te Rotterdam

Werkzaamheden: selectie van een softwarepakket voor integratie van financiële administratie en financieel project management en bijbehorende rapportage; dit inrichten naar de wensen van de gebruikers; procedures opstellen.
Daarnaast verrichten van alle reguliere financiële werkzaamheden.

10/2006 – 03/2007
Implementatie administratieve organisatie
Warmtebedrijf te Rotterdam

Werkzaamheden: inrichten en voeren financiële administratie; opzetten management rapportage; contractmanagement; beheren begrotingsstructuur en liquiditeitsstructuur; begroting opstellen;
projectbudgetten bewaken; opstellen jaarcijfers; mede-inrichten AO/IC.

07/2006 - 10/2006
Controller/Assistent Controller
Bosch Rexroth te Boxtel

Werkzaamheden: maandafsluiting financiële administratie;
rapportage aan moederbedrijf Bosch, management en business units; kostenbudgettering 2007; vervanging Controller tijdens vakantie.

10/2005 - 06/2006
Business Controller
Getronics Corporate te Amsterdam

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor een correcte implementatie van het Business Warehouse onder SAP; rapportage aan Board of Management en Raad van Commissarissen met betrekking tot actuals en budget; controle van de maand- en budgetcijfers van de diverse Operating Companies en de vaststelling hiervan.

06/2005 - 09/2005
Projectmedewerker migratie

ESSO ROSC te Manchester (UK)
Werkzaamheden: begeleiding overdracht van afdeling,
aansturen nieuwe medewerkers.

11/2004 - 06/2005
Medewerker logistiek en projectmedewerker migratie
ESSO ROC te Breda

Werkzaamheden: bijdrage aan alignement huidige en nieuwe replenishmentmethode in SAP; Material Management (MM) in SAP; onderhouden parameters; voorraadbeheer; verzorgen planning en delivery; analyseren physical inventory counts; prijsbeheer; inwerken nieuwe medewerkers uit buitenland.

04/2004 - 11/2004
Medewerker Accounts Payable en projectmedewerker migratie
ESSO ROC te Breda

Werkzaamheden: verrichten betalingen; controle en invoeren facturen; controle van en afstemming met leveranciers (B2B); administratie afsluiten en overdragen aan buitenland.

09/2002 - 04/2004
Assistent-accountant
Van Noord accountants en belastingadviseurs te Tiel

Werkzaamheden: voeren administraties; opstellen jaarrekeningen; verzorgen aangiftes VPB, OB, IB.

Opleiding interimmanager

Erasmus Universiteit te Rotterdam Bedrijfseconomie
Afstudeerrichting: Organisatie & Management

Prins Willem-Alexander College te Leerdam
VWO

Mansal te Breda
Training Klantgericht handelen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hoog leervermogen, sociaal vaardig, accuraat

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :