Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

(Project)Controller, (Project)Administrateur

(Project)Controller, (Project)Administrateur

Werkervaring interimmanager

Werkervaring____________________________________


Periode juni 2008 – heden
Organisatie De Alliantie Gooi- en Vechtstreek
Functie Vastgoed controller
Software SG Tobias, Excel, Word

Werkomschrijving
Gestart met een informatieanalyse van de benodigde managementinformatie in het verlengde van projectcontrol. Vervolgens het administratieve totstandkomingsproces dat hieraan ten grondslag ligt in kaart gebracht.

Werkzaamheden
• Het analyseren van de eerste rapportages en hierover verslag uitbrengenPeriode januari 2007 – mei 2008
Organisatie De Alliantie Amsterdam
Functie Senior Projectadministrateur
Software SG Tobias, Excel, Word

Werkomschrijving
Verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van de overige administratief medewerkers met betrekking tot het financieel registreren van de onderhanden zijnde werkzaamheden van diversen projecten. Functioneel leidinggevend aan 5 personen.

Werkzaamheden
• Zelfstandig voeren van de projectenadministratie
• Opstellen en bewaken van budgetten
• Analyseren van en rapporteren over voortgang projecten
• Adviseren van projectleiders omtrent resultaten, bevindingen, knelpunten en verbetermogelijkheden
• Verzorgen van managementrapportages en financiële overzichten
• Verzorgen van nacalculaties en kostenanalyses van afgeronde projecten
• Verantwoordelijk voor facturenstroom, contractbeheer en opdrachtregistratie
• Coördineren van de werkzaamheden op de afdeling
• Deelname aan diversen werkgroepen binnen de organisatiePER 1 JANUARI 2007 ZELFSTANDIG ONDERNEMER


Periode juni 2001 – december 2006
Organisatie TopFicie Holding bv – Devoteam Nederland bv
Functie Controller
Software Exact, Excel, Word

Werkomschrijving
Verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de financiële administratie en de afdeling PZ. Leidinggevend aan 6 personen. Lid OR.

Werkzaamheden
• Wekelijks rapporteren aan FR
• Maandelijks rapporteren aan FR
• Opstellen van de budgetten
• Opstellen van de jaarrekening
• Fiscale aangiften (OB/LB/VPB)
• Personeelszaken
• Salarisadministratie
• Projectadministratie

Periode januari 2001 – mei 2001
Functie Controller
Software Hyperion, Excel, Word


Werkomschrijving
Verantwoordelijk voor de gehele administratie van een drietal bv’s. Leidinggevend aan 8 personen. Verantwoordelijk voor de ISO certificering. Van de communicatie was +/- 50% in de engelse taal vanwege een engels moederbedrijf.


Werkzaamheden
· Wekelijks omzetrapportage
· Wekelijks afdelingsoverleg
· Maandelijks rapporteren/analyseren
· Opstellen van de jaarekening
· Aanpassing van de nieuwe ISO norm doorgevoerd
· Controle dagelijkse verwerkingPeriode mei 1998 – december 2000
Functie Controller
Software Exact, Excel, Word

Werkomschrijving
Verantwoordelijk voor de gehele administratie van een tweetal bv’s. Leidinggevend aan 5 personen.

Werkzaamheden
· Budgetteren
· Maandelijks raporteren/analyseren
· Opstellen van de jaarrekening
· Schrijven van documentatie en werkprocedures
· Een drietal overnames op administratief gebied gerealiseerd
· Salaris- en voorraadadministratie
· Controle dagelijkse verwerking


Periode februari 1997 – april 1998
Functie Administrateur
Software Exact, Excel, Word

Werkomschrijving
Verantwoordelijk voor de gehele administratie van een tweetal bv’s. Leidinggevend aan 2 personen.

Werkzaamheden
· Dagelijkse verwerking financiële administratie
· Betalingsverkeer
· Debiteurenbewaking
· Opstellen van de periode cijfers
· Opstellen van de jaarrekening


Periode augustus 1995 – december 1996
Functie Administrateur

Werkzaamheden
· Project administratie
· Faktureren
Opleiding interimmanager

Algemeen
aug. 1988 - juli 1994 HAVO, Don Bosco College te Volendam

sept. 1994 - juli 1995 1-jarige MEAO, Cornelis Drebbel College te Hoorn

Studerend SPD (ETV, Statistiek, Bedrijfsadm.)


Cursussen: Management Praktijk Training


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vaardigheden communicatief
organisatie vermogen
initiatiefrijk
accuraat
enthousiasmerend vermogen


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Branchekennis Telecom
Detachering
Groothandel
Vastgoed
Woningcorperatie

Financiële Software Exact
- E-Account
- E-Activa
- E-Salaris
- E-Voorraad
- E-Order
- E-Faktuur
- E-Project
- Exact – Add-inn

Hyperion
Lotus Notes
SG Tobias
MS-Office


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :