Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Senior Administrateur, Assistent Controller

Senior Administrateur, Assistent Controller

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

Projecten

Juni 2009 – September 2009
Denso Europe B.V.

Functie: Senior Administrateur

Taakomschrijving:

•Opstellen controlebestand t.b.v. maandafsluiting
•Verbetervoorstellen m.b.t. dagelijkse werkzaamheden
•Crediteurenadministratie
•Debiteurenadministratie


Maart 2009 – Juni 2009
Syntrus Achmea

Functie: Projectmedewerker

Taakomschrijving:

•Opstellen van managementrapportages
•Analyseren en opschonen van tussenrekeningen
•Verbetervoorstellen aanleveren m.b.t. onderhoud van de tussenrekeningen


November 2008 – Maart 2009
KLM Engineering & Maintenance

Functie: Senior Administrateur

Taakomschrijving:

•Ontwikkelen werkbestanden t.b.v. correcte aanlevering journaalposten vanuit Controlling
•Ontwikkelen maandplanning
•Ontwikkelen werkbestand debiteurenbeheer inclusief managementrapportage
•Uitzoeken ‘oud zeer’ tussenrekeningen
•Uitzoeken foutenlijst, welke veroorzaakt is door incorrecte implementatie SAP
•Tijdige uitvoering geven aan het dagelijkse proces en ontwikkelingen in de financiële administratie en sub-administraties
•Bewaken van de kwaliteit en tijdige uitvoering van de administratieve processen
•Opstellen bijbehorende (balans-) rapportages en toelichtingen
•Verzorgen en coördineren maandelijkse financiële afsluiting van de individuele Maintenance Units
•Opstellen en verwerken van journaalposten (o.a. op basis van doorbelastingen door bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen)
•Toetsing inhoudelijke juistheid van aangeleverde informatie
•Ontwikkelen management rapportages

Juli 2006 – Oktober 2008
Cordares Verzekeringsgroep BV

Functie: Assistent Hoofd FA / Assistent Controller

Taakomschrijving:

•Volledig verzorgen van administratie van Cordares Advies
•Ontwikkelen van werkbestanden in Excel (Premie / Uitkeringen / Beleggingen)
•Assisteren Finance Manager en Controller bij managementrapportages
•Verzorgen van provisieberekeningen voor account managers
•Controleren werkzaamheden van de administrateurs
•Assisteren bij maand-/kwartaal- en jaarraportages
•Volledig verzorgen van de crediteurenadministratie
•Assisteren controller met ontwikkelen overzichten in Excel
•Uitzoeken tussenrekeningen
•In kaart brengen van boekingsroutes vanuit werkbestanden
•Volledige crediteurenadministratie
•Verzorgen wekelijks cashflow overzichten
•Controleren pensioenadministratie (volledigheid/juistheid)
•Ontwikkelen werkbestanden t.b.v. controle pensioenadministratie


In dienstverband

December 2005 – Juni 2006
Citco Nederland

Functie: Medewerker Interne Administratie

Taakomschrijving:
•Verwerken van kas, bank, verkoop en inkoop
•Controleren en verwerken Intercompany balances
•Maandafsluiting
•Grootboekbeheer
•Administraties beheren van buitenlandse vestigingen


Mei 2005 – December 2005
Web Wide Accounting (Roest Accountants)

Functie: Senior Administrateur / Assistent Accountant

Taakomschrijving:
•Testen / verbeteren van eigen ontwikkeld online boekhoudprogramma
•Verwerken van gehele administraties voor klanten (kas, bank, verkoop, inkoop)
•Loonadministratie
•Opstellen van jaarrekeningen onder begeleiding van accountant
•Opstellen van OB- en LB aangiftes
•Opmaken Salesproces + opstellen Sales overzichten


Januari 2005 – Mei 2005
Ebema Holding

Functie: Assistent Backoffice

Taakomschrijving:
•Inboeken van goederenontvangsten
•Controleren van facturen
•Facturatie
•Verzorgen Kas / Bank


Oktober 2004 – Januari 2005
Xerox Financial Services

Functie: Administratief medewerker

Taakomschrijving:
•Eerste aanspreekpunt voor klanten
•Het aannemen en invoeren van klachten
•Het oplossen van binnengekomen klachten d.m.v. wijzigingen in SAP


December 2002 – Juni 2004
Regus Amsterdam BV

Functie: Business Administrator

Taakomschrijving:
Verantwoordelijk voor de dagelijkse afwikkeling van:
•Project Onyx (centralisering financiële verrichtingen, volledig zelfstandig uitgevoerd)
•Inkomende facturen
•Uitgaande facturen
•Bank accounts & petty cash
•Internal control
•Openstaande postenlijsten (o.a. creditcards toewijzen, aanmanen)
•Uitzoekklussen op financieel gebied (o.a. creditnota’s, leveranciersproblemen)
•Contact met (internationale) klanten indien problemen/onduidelijkheden op facturatiegebied
•Het begeleiden en adviseren van de Business Centre Manager op financieel gebied binnen het Business Centre.


April 2002 – Juni 2002
Technisch Bureau Metapart BV

Functie: Debiteurenbewaker

Taakomschrijving:
•Opzetten debiteurenadministratie / werkbestanden
•Debiteuren aanmanen
•Openstaande posten nabellen en betalingsafspraken makenOktober 2000 – Juli 2001
Trvst Belastingadviseurs & Accountants

Functie: Assistent Accountant

Taakomschrijving:
•Boeken van bankmutatie, inkoop, verkoop, memoriaal (Exact)
•Opstellen van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
•Opstellen van overzichten en specificaties van betalingen
•Opstellen van OB- en LB-aangiftes
•Verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor het maken van een jaarrekening
•Loonstaten opstellen
•Bijhouden van debiteuren- en crediteurenadministratie


Opleiding interimmanager

Opleiding

2008 – 2009 Geslaagd

Assistent Controller, HBO
HES te Amsterdam


2006 – 2007 Geslaagd

Praktijkdiploma Lonen, MBO+
Markus Verbeek te Amsterdam


2005 – 2006 Geslaagd

MBA, MBO+
Markus Verbeek te Amsterdam


2002 Geslaagd

Financieel Management Rapportage, MBO+
Markus Verbeek te Amsterdam


2001 – 2002 Niet behaald

Nederlands Recht,
Vrije Universiteit te Amsterdam


1994 – 2000 Geslaagd

V.W.O., te Amsterdam. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Handelswetenschappen, Aardrijkskunde, Geschiedenis.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

* Uitstekende kennis van Excel
* Duidelijke communicatie
* Collegiaal/Sociaal
* In staat om zaken grondig aan te pakken en op te lossen
* In bezit van het vermogen en de wil om snel te leren
* Eigen initiatief mbt efficiency en risicomanagement
* Vermogen om snel te doorgronden wat er wordt verwacht door de klant
* Brede kennis financiele administratie


Talenkennis interimmanager

Nederlands / Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :