Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financieel-administratief interim controller/administrateur

Financieel-administratief interim controller/administrateur

Werkervaring interimmanager

Periode Naam werkgeverFunctie Taken en verantwoordelijkheden
08-04/07-05 St. Verpleeghuis Slotervaart
Senior Administrateur
Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen de rfinanciële administratie bestaande uit 3 instellingen en 4,5 fte. Opstellen managementrapportages en jaarrekeningen. Bijdrage leveren aan tot stand koming van de begroting. Vormgeven administratieve organisatie.

08-03/06-04 Bartimeus St. O.Z.D.
Administrateur a.i.
Dagelijkse administratie, coordineren debiteuren en crediteurenadministratie, wegwerken achterstanden, vormgeven interne controle, opschonen en actualiseren administratie mbt projecten (bouw en overige projecten). Opleveren managementinformatie. Opstellen jaarrekeningen.

02-03/07-03 ViaNet.Works Ned.B.V.
Financial Manager a.i.
Dagelijkse leiding aan 4 medewerkers. Opstellen managementrapportages. Structureren procedures. Uitvoering project inzake debiteuren. Analyseren bedrijfsprocessen en aanbrengen structurele verbeteringen.

08-02/01-03 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Coördinator Financ. en bewonersadm. Dagelijkse leiding aan 9 medewerkers. Opstellen managementrapportages. Structureren procedures.Bijwerken achterstanden. Opstellen jaarrekening. Implementeren verplichtingenadministratie. Aanpassing organisatie Fin.Adm. aan nieuwe richtlijnen en organisatie.

03-02/06-02 Bankinstelling te A’dam
Interim Hoofd Personeelsadministratie
Reorganiseren en structureren van de personeels- en salarisadministratie van een bankinstelling. Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Herinrichting van het PersoneelsInformatieSysteem (Perman) en Salarissysteem (Multipay).

01-01/02-02 Bolding Verpakkingen
Interimadministrateur
Verzorgen salarisadministratie, opstellen periodieke rapportages en jaarrekening. Reconsiliation grootboekadministratie. Opzet en implementatie Personeelsinformatie Systeem en Salarissoftware.Wijzigingen in administratiemethodiek alsmede grootboekrekeningschema.

04-00/11-00 Stichting Beukenstein
Interimadministrateur
Opstellen jaarrekening 2 verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Bijwerken achterstanden in administratie. Aansturing 3 administratief medewerkers. Herinrichting financiele administratie. Managementrapportages.

04-99/02-00 Citadel Projecten
Projectadministrateur
Opzetten en inrichten van projectadministratie voor 3 gefuseerde woningcorporaties. Verzorgen subsidieaanvragen en afhandeling subsidies. Opstellen projectrapportages. Aansturing projectadministrateur

06-98/02-99 Adecco Berk BV
Interimmanager
Aansturing 7 medewerkers. Verantwoordelijk voor commerciele-, financiele- en operationele herpositionering van het bedrijf.

09-97/05-98 Rijksmuseum Volkenkunde
Interim Hfd. Fin. Adm.
Aansturen 2 medewerksters. Selectie en implementatie van nieuwe financiele software. Implementeren nieuwe budgetmethodiek en managementinformatiesysteem. Opstellen meerjarenbegroting. Liquiditeitenbeheer.

05-97/05-98 Adecco Berk B.V.
Interim Administrateur
Opzetten en inrichten van financiële administratie. Verzorgen financiele administratie tot en met jaarrekening. Opzetten en opstellen managementinformatie. Advisering management op financieel gebied.

12-96/04-97 Loon & Verhuurbedrijf Loohuizen
Interim Financieel Manager
Opzetten van nieuw financieel systeem alsmede managementinformatiesysteem. Vormgeven financieel beleid. Herstructurering gehele organisatie (10 medewerkers). Personeels- en salarisadministratie. Bijwerken achterstanden in administratie. Financieringen.

05-96/10-96 Rijksinstelling
Interim Debiteurenbeheerder
Opzetten en uitvoering geven aan debiteurenbeheer w.o. Beoordelen status vorderingen, afstemming met opdrachtgever. Verzorgen overdracht aan incassobureau's en deurwaarders. Beschrijven administratieve organisatie vwb debiteurenbeleid.

07-95/12-95 Groothandel in Revalidatieartikelen
Interimhoofd Fin. Adm.
Aansturing 4 medewerkers op fin.adm. Alsmede 6 medew. Logistieke afdeling. Opzetten nieuwe financiele administratie en managementinformatiesysteem. Advisering management tav financieel beleid. Opzetten factoring debiteuren. Verzorgen fiscale aangiften.

06-94/06-95 Milieutechnologie Bedrijven
Interim Administrateur
Advisering management v.w.b. Financieel beleid. Verzorgen financiele administratie, subsidieaanvragen, personeels- en salarisadministratie. Fiscale aangiften. Opzetten managementinformatiesysteem.

06-92/03-94 Rijkswaterstaat
Interim Medew. Administratieve Org.
Beschrijven administratieve organisatie van Directie Noord-Brabant afdeling Aanleg en Groot Onderhoud. Vormgeven van beleidslijnen naar administratieve organisatie. Vastleggen procedure van opdrachtverlening, aanleg en onderhoudsprojecten.

02-91/04-92 Bandai Benelux BV
Interim Administrateur
Opschonen sterk vervuilde financiele administratie. Maandelijkse controle grootboekadm. En opstellen rapportages. Afsluiten hedgingcontracten vreemde valuta. Afsluiten kortlopende leningen. Liquiditeitsprognoses. Vormgeven financieel beleid.

06-86/01-91 Sociaal Fonds Schildersbedrijf
Buitendienstinspecteur
Controles van administraties van aangesloten werkgevers mbt aangiften van lonen en afdrachten premies. Onderzoeken verhaalsmogelijkheden in het kader van Antimisbruikwetgeving (WKA/WBA). Verhaalsonderzoekn bij particulieren ivm uitkeringen.

01-81/05-86 Sociaal Fonds Schildersbedrijf
Systeembeheerder
Deelname in stuur-, project- en werkgroepen voor vernieuwing- en onderhoudsprojecten van geautomatiseerde systemen. Vertalen van systeemeisen van gebruikers naar automatiseerders. Afhandelen stortingen in programmatuur en hardware.

04-80/12-80 Sociaal Fonds Schildersbedrijf
Medew. Afd. Uitkeringen
Administratieve verwerking van betalingen van ZW en AAW-WAO uitkeringen. Registratie rekening-courantverhoudingen. Debiteurenbeheer inz. Teveel ontvangen uitkeringen.

02-79/04-80 Koninklijke Marine
Matroos II LDA
Administratief medewerker afdeling personeel Koninklijke Marine. Belast met samenstellen van bemanningslijsten van schepen en kazernes langs geautomatiseerde weg. Ontwikkelingswerk aan geautomatiseerd systeem.

08-75/01-79 AMRO-bank
Medew. Binnenl. Betalingsverkeer
Verwerken van alle vormen van binnenlands betalingsverkeer zoals cheques, girobetaalkaarten. Telefonisch geldverkeer alsmede betalingen via Bankgirocentrale.
Opleiding interimmanager

Opleidingen

MAVO 1975
PDB 1978 Associatieexamen
MBA 1979 Associatieexamen.
SPD 1985 Certificaat Bedrijfseconomie

Automatiseringskennis

Financiële software Exact Afas OAS (Coda)
Accountview
Spreadsheets Excel Lotus Quatro Pro
Tekstverwerking WP Word
Overige software SDW-AO MS-Acces PowerPoint Afas-loon


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Analytisch,
- Leiding geven
- Stressbestendig
- Communicatief
- Flexibel

Talenkennis interimmanager

- Nederlands
- Engels
- Duits

Overig

Werkzaam als zelfstandig ondernemer. Tarief is afhankelijk vaan soort en omvang van de opdracht.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :