Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

administrateur/loonadministrateur/assistent controller

administrateur/loonadministrateur/assistent controller

Werkervaring interimmanager

september 1991 - maart 2000: assistent-accountant bij de Gibo Groep
maart 2000 - september 2000: controller bij Autolease Vitesse
september 2000 - maart 2002: gedetacheerde bij Verhoeve Financieel Personeel
sinds maart 2002: zzp-er

Inhoud werkzaamheden in de functie van assistent-accountant:
-Opstellen accountantsrapporten voor eenmanszaken, V.O.F.’s, Maatschappen en B.V.’s
-Periodiek vastleggen en coderen van boekhoudingen
-Tussentijdse rapportages
-Opstellen van aangiften inkomsten-, omzet-, loon- en vennootschapsbelasting
-Verzorgen van de loonadministratie
-Onderhouden van contacten met cliënten
-Begeleiden van cliënten die zelf hun boekhouding willen gaan voeren
-Overige voorkomende werkzaamheden zoals contact met Bedrijfsvereniging, Belastingdienst en dergelijke

-Debiteuren- en crediteurenbeheer
-Verbeteringen aanbrengen in de administratieve organisatie (automatisering, werkprocedures e.d.)

Inhoud werkzaamheden bij opdrachtgevers als gedetacheerde/zzp-er:
Opdrachtgever: Harting Bank B.V.
Soort bedrijf: Leverancier van revalidatiehulpmiddelen
Functie: Loonadministrateur
Periode: Oktober 2000 tot en met februari 2001
Opdracht:
-Verwerken van maandelijkse loonmutaties
-Controle van de output
-Boeken van maandelijkse loonjournaalpost in alle werkmaatschappijen
-Aansluiting maken tussen loon- en financiële administratie
-Verwerken, controleren en aanleveren van het jaarwerk aan directie personeel, Belastingdienst en UVI
-Ziekteverzuimregistratie
-Onderhouden van contacten met UVI, pensioenfonds en arbo-dienst
-Verwerken van de dagelijkse administratie van diverse werkmaatschappijen
-Controle op het grootboek
-Verschillenrekeningen uitzoeken en oplossen
-Crediteurenbeheer
Software: Apas, Brunet, Exact

Opdrachtgever: Vipam Amersfoort B.V
Soort bedrijf: Groothandel in banketbakkersbenodigdheden
Functie: Begeleider implementatie nieuw softwarepakket
Periode: Oktober 2000 tot en met januari 2001
Opdracht:
In samenwerking met de logistiek manager onderzoeken welk softwarepakket het beste aansluit bij de bedrijfsvoering en de eisen en wensen van directie en medewerkers
Software: Afas

Opdrachtgever: manie groep
Soort bedrijf: Administratie en belastingadviesgroep gericht op kunst en cultuur
Functie: Administrateur en Begeleider
Periode: Februari tot en met juni 2001
Opdracht:
- Verwerken van de periodieke administraties van klanten
- Verzorgen van periodieke rapportages
- Opstellen jaarrekeningen
- Verzorgen van Aangiften loon-, omzet- en inkomstenbelasting
- Contact onderhouden met klanten, Belastingdienst, UVI en vermogensverstrekkers
- Verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van de loonadministratie en begeleiden van medewerkers verant-woordelijk voor de loonadministratie
- Begeleiden van minder ervaren administratieve werknemers om de kwaliteit van de afdeling op een hoger peil te brengen
Software: Grote Beer, Davi-account

Opdrachtgever: Ordina Trade Transport en Industry B.V.
Soort bedrijf: Beursgenoteerde ICT-dienstverlener
Functie: Administrateur
Periode: Juli 2001 tot en met januari 2002
Opdracht:
- Voeren van de dagelijkse administratie van een van de werkmaatschappijen (bestaande uit 75 medewerkers)
- Opstellen van periodieke rapportages
- Verzorgen van de aangiften loon- en omzetbelasting
- Debiteuren- en crediteurenbeheer
Software: Exact

Opdrachtgever: Ordina Trade Transport en Industry B.V.
Soort bedrijf: Beursgenoteerde ICT-dienstverlener
Functie: Ondersteuning bij de implementatie van SAP
Periode: Februari tot en met juni 2002
Opdracht:
- Op basis van bepaalde templates acties uitzetten bij business unit managers, accountmanagers, fieldmanagers, administrateurs en secretaresses om vervolgens de aangeleverde gegevens te controleren, analyseren en eventueel te corrigeren
- Controle op de in de testomgeving van Sap ingelezen gegevens
- Fiatteren voor het inlezen van deze gegevens in de productieomgeving van SAP
Software: SAP, Exact

Opdrachtgever: ESDM direct marketing projecten B.V.
Soort bedrijf: Marketingbureau
Functie: Inrichten administratie
Periode: April tot en met juni 2002
Opdracht:
Administratie herinrichten zodat beter inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling van het resultaat
Software: Exact

Opdrachtgever: Ordina Trade Transport en Industry B.V.
Soort bedrijf: Beursgenoteerde ICT-dienstverlener
Functie: Vliegende keep c.q.Troubleshooter
Periode: Juli tot en met december 2002
Opdracht:
- Na het live gaan van SAP administrateurs ondersteunen bij problemen
- Zorgen voor extra handen tijdens het verzorgen van de dagelijkse administratie
- Vervangen van de administrateur bij vakantie
- Uitzoeken en oplossen van verschillenrekeningen
Software: SAP, Exact

Opdrachtgever: Gaptic B.V.
Soort bedrijf: ICT-dienstverlener
Functie: Administrateur
Periode: Vanaf augustus 2002 tot heden
Opdracht:
- Voeren van de dagelijkse administratie
- Opstellen periodieke rapportages
- Voorbereiding jaarafsluiting
- Verzorgen van de aangiften loon- en omzetbelasting
- Debiteuren- en crediteurenbeheer
Software: Davi-account, Davi-factuur

Opdrachtgever: Ordina Trade Transport en Industry B.V.
Soort bedrijf: Beursgenoteerde ICT-dienstverlener
Functie: Ondersteuning tijdens de jaarafsluiting
Periode: Januari 2003
Opdracht: Wordt nog uitgevoerd
Software: SAP, Exact

Opleiding interimmanager

HAVO
MBA
HEAO accountancy (tot en met het 2e jaar)
SPD ,studerend (behaalde vakken: bedrijfseconomie I en II, bedrijfscalculatie, economisch technische verschijnselen)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

SAP/R3
Exact (Dos-versie): E-account, E-project, E-vaste activa, E-incasso, E-betaal en E-kostenplaats
Exact (Windows): E-account, E-project en E-kostenplaats
Lopac (Dos)
Snelstart
MS Office


Talenkennis interimmanager

Engels en Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :