Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financieel interim manager

Financieel interim manager

Werkervaring interimmanager

30/6/2008 - 01/12/2009 Syntrus Achmea Pensioenbeheer De Meern


Functie: Fondscontroller

Werkzaamheden:
Opstellen van kwartaalrapportages en begrotingen;
Deelnemen, verantwoorden en adviseren aan het bestuur van desbetreffende pensioen- en sociale fondsen;
Inbreng van gespecialiseerde vakkennis omtrent het opstellen van jaarrekeningen;
Kennis overdracht aan onervaren medewerkers;
Zelfstandig opstellen van jaarrekeningen en leiding geven aan “minder” ervaren medewerkers klantverslaglegging;
Voorstellen doen tot verbetering van het proces klantverslaglegging.

1/4/2007 - 30/06/2008 Interpolis Groningen


Functie: Senior medewerker klantenverslaglegging

Werkzaamheden:
Inbreng van gespecialiseerde vakkennis omtrent het opstellen van jaarrekeningen;
Kennis overdracht aan onervaren medewerkers;
Zelfstandig opstellen van jaarrekeningen en leiding geven aan “minder” ervaren medewerkers klantverslaglegging;
Voorstellen doen tot verbetering van het proces klantverslaglegging.

1/1/2007 – 31/3/2007 Provincie Groningen

Werkzaamheden
Projectmedewerker jaarafsluiting rekening a.i.

1/5/2006 – 31/12/2006 Sai & Schut Registeraccountants

Werkzaamheden
Voeren van administraties van cliënten;
Samenstellen van jaarrekening van cliënten;
Het voorbereiden van belastingaangiftes van cliënten;
Overige administratieve werkzaamheden in het verlengde van bovenstaande.

1/1/2006 – 31/05/2006 In-pact te Houten

Betreft een semi-overheidsinstelling, die consulenten verhuren aan politiekorpsen.

Werkzaamheden
Ondersteuning bieden op de afdeling financiën;
Sparring partner zijn van de administrateur;
Signaleren van verbeterpunten en efficiency;
Voorbereiden jaarrekening;
Meedenken en inrichten van het nieuwe urenregistratiesysteem;
Meedenken en inrichten van het nieuwe boekhoudsysteem;
Doorontwikkelen van de begroting en management informatie.

1/1/2006 - tot heden

Allround Watersport Meerwijck B.V. te Kropswolde.

Werkzaamheden
Administratieve dienstverlening;
Ontwikkelen en opstellen management informatie;
Opstellen jaarrekening;
Verrichten van aangiftes van belastingen.

Functies in dienstverband

2004 – 2006 Centrale Huisartsendienst Drenthe te Assen
Functie: Administrateur- Controller.

Zorginstelling die verantwoordelijk is voor de facilitaire dienstverlening aan de huisartsen in Drenthe in de ANW-zorg eerste lijn.

Taken en bevoegdheden
Leiding geven aan de afdeling financiën;
Zorgdragen voor de uitvoering, het registeren en controleren van het financiële en administratieve beleid;
Opstellen van de jaarrekening;
Opstellen van de jaarbegroting;
Verzorgen van maandelijkse rapportages;
Liquiditeitsoverzichten;
Kengetallen;
Budgetbewaking;
Financiële- en productie analyses;
Opzetten van de AO/IC en het controleren dat de continuïteit gewaarborgd blijft;
Ondersteuning van het management;
Onderhouden van interne- en externe contacten zorgverzekeraars, accountant en bank.

1999 – 2004 KPMG te Groningen als assistent- accountant

Eerste 2 jaar Assistent-accountant (KPMG)

Het controleren en samenstellen van jaarrekeningen bij MKB -en grote ondernemingen;
Verzorgen van aangiftes loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;

Laatste 2 jaar Interim-medewerker (KPMG)

01/04/2003 – 31/12/2003 Centrale Huisartsendienst Drenthe

Functie: Administrateur

Opzetten gehele financiële administratie en organisatie;
Zelfstandig controleren, beheren, analyseren en invoeren van de administratie.

01/04/2003 – 30/06/2003 Lumaro Beheer B.V. te Scheemda

Functie: Administratieve dienstverlener en assistent-accountant

Betreft een recyclingsbedrijf in papier, metaal en archiefvernietiging.

Op kleine schaal ondersteunen van invoerwerkzaamheden op de administratie;
Voorbereiding jaarrekeningen van alle B.V.’s (ongeveer 10);
Consolideren van de jaarrekeningen;
Opzetten activa overzichten.

01/03/2002 – 31/01/2003 Zeehondencreche te Pieterburen

Functie: Administrateur

Zelfstandig controleren, beheren, analyseren en invoeren van de administratie.
Aanpassen financiële administratie;
Opzetten en begeleiden van managementinformatie binnen het managementteam.

01/02/2001 – 30/09/2001 Arriva Taxi te Heerenveen

Functie: Administrateur

Zelfstandig controleren, beheren, analyseren en invoeren van administraties van meerdere B.V. binnen Drenthe, Groningen en Friesland.Opleiding interimmanager

2000 - 2006

SPD HBO bedrijfsadministratie: diploma behaald.

2004

Praktijk diploma bestuurlijke informatievoorziening: diploma behaald.
1999 - 2000

MBA: diploma behaald.

1997 - 1999

MEAO- lang administratie op het Noorderpoortcollege.
In 1999 diploma behaald.

1995 - 1997

MBO administratie op het Noorderpoortcollege
In 1997 diploma behaald.

1995 - 1991

MAVO te Reitdiep College vestiging Kamerlingh Onnes te Groningen. In 1995 diploma behaalt met als vakkenpakket:
Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Diploma behaald.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Opdrachten die aangenomen worden zijn zeer divers en altijd gerelateerd aan financiën.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Administratieve dienstverlening;
• Opstellen jaarrekening;
• Voorbereiden van aangiftes LB, VPB, IB en BTW;
• Opzetten administratieve organisatie (AO/IC);
• Opzetten/ inrichten financiële administratie;
• Verzorgen van tussentijdse rapportages;
• Opzetten en implementeren Management Informatie Systeem;
• Opstellen begroting;
• Consolidatie;
• Tijdelijk vervullen van de functie administrateur, assistent controller e.d.;
• Ondersteunen van projecten.


Opdrachtgevers

richt zich op de profit, non profit, het grootbedrijf en MKB. In beginsel worden de opdrachten uitgevoerd op locatie.


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Automatiseringskennis

Exact DOS, WINDOWS, GLOBE 2000 en Enterprise 2003
King
Accountview DOS
Snelstart
MS Office
Callmanager
Caseware
Alle WINDOWS pakketten ‘98/2000/ XP e.d.
Lift
Audition
FIS

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :