Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Hoofd administratie

Hoofd administratie

Werkervaring interimmanager

Persoonlijke eigenschappen

Professionele instelling
Geen 9- tot - 5 mentaliteit
Gewend om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
Betrouwbaar, loyaal, meedenkend

Werkervaring (verkort overzicht)


Oktober 2001-september 2002 : Hoofdadministratie Universiteit Nijmegen

Juni 2000 - mei 2001 : Hoofd administratie ANWB

Maart 1999- april 2000 : Project hoofd NS cargo

Januari 2000 - februari 2000 : Administratief medewerker Adm. Kantoor Baak

September 1998 - december 1998 : Administratief medewerker Techniku

Maart 1998 - juli 1998 : Administrateur Thyssen de Reus

Maart 1998 - heden : Consultant De Greef Consultants

Mei 1995 - maart 1998 : Grootboekmedewerker ER Groep

Juli 1990 - mei 1995 : Assistent accountant Coopers & LybrandWerkervaring (uitgebreid overzicht)

Interim opdrachten

Bedrijf : Restauratieve dienst Katholieke Universiteit Nijmegen
Periode : oktober 2001 - september 2002
Functie : Hoofd Financiële administratie
Werkzaamheden : Leiding geven aan vijf werknemers
Opzetten maand- en kwartaalrapportages
Verbeteringen doorgevoerd inzake primaire vastlegging
Nieuwe unit structuur opgezet
Samenstellen jaarrekening 2001

Bedrijf : ANWB afd. Uitgeverij - Informatie - wegBewijzering (UIB)
Periode : juni 2000 - mei 2001
Functie : Hoofd Financiële administratie
Werkzaamheden : Leiding geven aan 13 medewerkers
Verzorgen van maandrapportages
Samenstellen jaarrekening 2000
Opnieuw inrichten subadministraties
Aansluiten rekeningen courant
Adviseren en ondersteunen van de unit controller
AO (beperkt) beschrijving gemaakt
Functieprofielen gemaakt en ingevoerd
Bedrijf : NS Cargo (Railion)
Periode : maart 1999 - april 2000
Functie : Afdelingshoofd

Vanaf de invoering op 01-01-01997 van Oracle zijn er problemen en achterstanden ontstaan inzake de transportvergoedingen met internationale spoorwegmaatschappijen. (Kwantitatief probleem 18.000 vrachtbrieven en 600 contracten)

Werkzaamheden : Leiding geven aan 4 medewerkers
Probleem inzichtelijk gemaakt
Procedure ontwikkeld inzake deze afwikkeling
Controle inzake afwikkelingen
Tussentijdse resultaatberekeningen gemaakt
Boekhoudkundige correctie doorgevoerd
Wekelijkse rapportage samenstellen
Verbeteringsvoorstellen gedaan inzake de primaire vastlegging

Bedrijf: : Administratiekantoor Baak
Periode : januari 2000 - februari 2000
Functie : Administratief medewerker
Werkzaamheden : Totale loonadministratie geautomatiseerd
Einde jaars werkzaamheden (bedrijfsvereniging / fiscus)

Bedrijf : Techniku
Periode : september 1998 - december 1998
Functie : Administratief medewerker
Werkzaamheden : Loonadministratie opnieuw opgezet, verschillen opgelost
Financiële administratie opnieuw opgezet en achterstanden
weggewerkt
Opzetten en samenstellen maandrapportages
Samenstellen jaarrekening i.s.m. nieuwe hoofd administratie

Bedrijf : Thyssen de Reus
Periode : maart 1998 - juli 1998
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Procedure opgezet inzake primaire vastlegging van inkomende
en uitgaande facturen
Aansluiten en controleren van rekeningen courant
Bijwerken van banken
Achterstanden weggewerkt
Bedrijf : De Greef Consultants
Periode : maart 1998 - heden
Functie : Managing Consultant
Werkzaamheden : Uitvoeren van ad interim werkzaamheden zoals hierboven
beschreven
Het beheren van een eigen cliëntenpakket
Samenstellen van jaarrekeningen
periode rapportages
liquiditeitsprognoses
stakingsbalansen
etc.
verzorgen van alle fiscale aangiftes
verzorgen van loonadministraties


Bedrijf : ER Groep(Volker Stevin) ( Dochter NS)
Periode : mei 1995 - maart 1998
Functie : Grootboekmedewerker
Werkzaamheden : verantwoordelijk voor het grootboek
Aansluiting rekeningen courant
Aansluitingen grootboek en subadministraties
Samenstellen van activa (in constructie) staten
Samenstellen liquiditeits prognose

In verband met de monopolistische activiteiten is besloten deze onderneming op te splitsen en te verkopen aan Volker Stevin, NBM Amstelland en Strukton.

Functie : Project medewerker
Werkzaamheden : Kostprijsberekeningen van het over te nemen personeel
Opzetten verrekenings procedure m.b.t. kosten en uren
Afwerken en controleren van deze verrekeningen


Bedrijf : Coopers & Lybrand
Periode : juli 1990 - mei 1995
Functie : Assistent accountant
Werkzaamheden : Boeken van de financiële- en loonadministraties
Verzorgen van fiscale aangiftes
Opzetten en inrichten administraties
Voorbereiden en samenstellen van jaarrekeningen


Bedrijf : Koninklijke Landmacht
Periode : mei 1985 - juli 1989
Functie : Korporaal 1
Werkzaamheden : leidinggeven aan een groep dienstplichtigen
lesgeven


Opleiding interimmanager

Opleidingen
Mavo (Diploma)
MTS weg- en waterbouw (Geen diploma)
VWO (Diploma)


Overige opleidingen
Exact
Triton
Oracle
Internationale regels m.b.t. omzetbelasting
Interne Controle I en II

Software
De meest voorkomende Microsoft programmatuur
Exact ( Dos & Windows) Financieel, Lonen, Projecten
Grote Beer
Triton
Baan 4
Oracle AR, AP, GL


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :