Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Januari 09 t/m heden Manager Consult Kenniscentrum
Opdracht:
• Aansturing afdeling Consult
• Implementeren projectmanagement systeem
• Implementeren gevolgen jaarplan van de afdeling

Maart 2008 t/m heden Interim clusterdirecteur
Opdracht
Integraal verantwoordelijk voor 13 basisscholen
Opstellen van het jaarverslag
Opstellen van het Strategisch Beleidsplan

Augustus t/m dec. 2008 Interim manager ROC
Opdracht:
• Aansturing afdeling geïntegreerde trajecten
• Advisering samenvoeging 2 werkunits
• Onderzoek stagnatie aanmeldingen

Augustus 2007 t/m aug.08 Interim Opleidingsmanager ROC
Opdracht:
Gevolgen implementatie Wet Inburgering.
Aansturing afdeling Contractactiviteiten.
Advisering Managementstructuur afdeling.
Overleg gemeenten ivm Wet Inburgering

April 2007 t/m maart'08 Interim-directeur basisschool
Opdracht:
aandachtspunten zijn leiderschap en organisatiestructuur (MT)

Oktober '06 t/m juli '07 Interim Onderwijsmanager ROC
Opdracht:
Implementatie wetgeving inburgering.
Personeels inzet (100 fte).
Contacten met gemeenten onderhouden

Coach van een directeur basisonderwijs
aandachtspunten zijn leiderschap, plannen en organiseren en communicatie

Augustus 2005 t/m sept. 2007 Interim-directeur basisschool
Opdracht:
Onderwijskundige vernieuwing in gang zetten.
Rust in de school brengen, in een zeer onrustige periode.
Administratief de zaak op orde brengen.
Financieel de school in de pas laten lopen met begroting.
formatie overschrijding terugdringen.

April 2004 t/m dec. 2005 Projectmanager
Opdracht:
De projectleider begeleiden tijdens opstartfase van de nieuw op te richten school met nieuw onderwijsconcept.
werving en selectie directeur.
Coachen nieuwe directeur.
Na opstartfase van de school, de verhuizing naar de tijdelijke locatie begeleiden.
Het gehele nieuwbouwproces begeleiden.

Augustus 2004 t/m juli 2005 Project manager “Educatief masterplan Vinexgebieden”
Opdracht:
Opzetten en implementeren van het educatief masterplan in de vinexwijken (begeleiden van 6 scholen).
Het plan behelst het tot stand brengen van horizontale en verticale onderwijsleerlijnen en zorg met als partners het bao, vo, welzijn, instanties en het bedrijfsleven.April 2004 t/m juli 2004 Interim manager basisschool
Opdracht:
Coachen van adjunct, zodat zij de dagelijkse leiding van de school op zich kan nemen.
 Onderzoeken mogelijke oorzaken van terugloop leerlingaantal en potentieel marktaandeel.


December 2003 t/m augustus 2005 Interim manager basisschool
Opdracht:
Nieuwbouwproces begeleiden.
Verhuizing naar nieuwbouw voorbereiden en realiseren.
School voorbereiden op nieuw managementstructuur.
Onderwijskundig de school weer op de kaart zetten.
Leerling aantal vergroten.


Opleiding interimmanager

Opleiding:
o Pedagogische Academie
o Montessori opleiding
o Opleiding schoolleider
o Interim- en verandermanagement

Cursussen:
o Schoolleider in het Primair Onderwijs.
o Kweekvijver voor toekomstig leidinggevenden.
o Doelgericht Communiceren.
o Conflicthantering en onderhandeling.
o Management training op Nyenrode.
o Competentiemanagement.
o Functionerings- en beoordelingsgesprekken.
o Lumpsum training.
o Inzicht in bedrijfskunde


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- verandermanagement
- analytisch
- pro-actief
- probleemoplossend
- resultaatgericht
- stress bestendigheid
- flexibel


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels goed

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :