Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

assistent controller

assistent controller

Werkervaring interimmanager

Periode 01/01/2006 – heden
Organisatie ING Trust
Branche Bank
Functienaam Financial Officer

Taken - het coördineren van jaarverslagen voor aanlevering Kamer
van Koophandel;
- het maken van jaarverslagen;
- controle jaarverslagen;
- aanleveren gegevens DNB;


Periode 01/08/2005 – 31/12/2005
Organisatie Evides
Branche Energie/Water
Functienaam Coordinator crediteurenadministratie

Taken - het wegwerken van achterstanden in de
crediteurenadministratie;
- update tussenrekeningen;
- managementrapportage crediteurenadministratie;
- implementeren en uitwerken traject
crediteurenadministratie in de workflow;


Periode 16/11/2004 – 15/07/05
Organisatie GG & GD MGZ Utrecht
Branche Gemeente
Functienaam Senior administrateur

Taken - ontwikkeling afdelingsrapportage financieel en
kengetallen;
- afstemmen afdelingsrapportage aan Planning & Control
op dienstniveau;
- ontwikkelen contractbewakingsprocedure;
- uitwerken kwaliteitstraject bedrijfsbureau MGZ;
- productbeschrijving en normering;
- controleprotocol uitgegeven subsidies;
- trainingstraject financiën budgethouders MGZ;
- adviseren bij bedrijfseconomische en financiële
vraagstukken;
- sparringpartner hoofd bedrijfsbureau MGZ.

Periode 26/07/2004 - 15/11/2004
Organisatie COTOP International
Branche groothandel
Functienaam hoofd financiële administratie (detachering)

Taken - aansturen financiële administratie Nederland en
Zwitserland;
- aansluiting voorraadadministratie;
- voorbereiden/samenstellen jaarrekening;
- opstellen/invoeren begroting;
- samenstellen periodieke managementrapportage;
- eens per kwartaal naar Zwitserland voor
aansluiting administraties diverse maatschappijen.

Periode 02/03/2004 - 23/07/2004
Organisatie Cardea
Branche welzijnszorg, opvang, asiel
Functienaam senior administrateur (detachering)

Taken - inrichten en verbeteren rekeningschema;
- voorbereiden/samenstellen jaarrekening;
- aanscherpen Administratieve Organisatie;
- opstellen/invoeren begroting 2004;
- samenstellen periodieke managementrapportages;
- inrichten Exact Globe 2000.

Periode 01/09/2003 - 27/02/2004
Organisatie Provincie Zuid Holland
Branche provincie
Functienaam senior administrateur bedrijfsbureau ( detachering)

Taken - mede opstellen begroting 2004;
- mede opstellen managementsrapportages;
- beheren projectenlijst 2003;
- verzorgen gehele financiële administratie;
- aansluitingen tussenrekeningen verzorgen;
- toets voorstellen voor het aangaan van verplichtingen;
- opzetten en beheren van AO.

Periode 15/04/2003 - 29/08/2003
Organisatie GGD Nederland
Branche welzijnszorg, opvang, asiel
Functienaam assistent hoofd administratie (detachering)

Taken - het opzetten van de urenadministratie;
- het bijhouden van de projectadministratie;
- aansluiting van de resultatenrekening;
- verwerken van de activa/afschrijvingen;
- afdracht controleren LB/Gak;
- aansluiting lonen.

Periode 01/12/2002 - 14/04/2003
Organisatie Gemeente Den Haag
Branche gemeente
Functienaam senior medewerker financieel beheer (detachering)

Taken - analyseren urenverantwoording;
- doorboeken uren naar financiële administratie;
- boekingen controleren;
- ondersteuning samenstellen jaarrekeningen;
- urenadministratie verzorgen.

Periode 01/05/2002 - 30/11/2002
Organisatie Nederlandse Tafeltennis Bond
Branche intermediairs
Functienaam hoofd administratie (detachering)

Taken - debiteurenadministratie herinrichten;
- crediteurenadministratie bijwerken;
- implementeren rekeningschema;
- salarisadministratie controleren;
- opzetten periodieke managementrapportages;
- opstellen begroting;
- opstellen subsidieaanvragen;
- financiële administratie verzorgen.


Periode 01/10/2000 - 30/04/2002
Organisatie Vakopleiding Transport en Logistiek
Branche overig onderwijs
Functienaam manager financiële administratie en rapportage
(vast dienstverband)

Taken - aansturen financiële administratie en afdeling
control en rapportage;
- opstellen concept jaarrekening;
- verzorgen periodieke managementrapportages.

Periode 02/06/1995 - 30/09/2000
Organisatie NOvAA
Branche Brancheorganisatie
Functienaam hoofd financiële administratie (vast dienstverband)

Taken - aansturen financiële administratie en
cursistenadministratie;
- samenstellen concept jaarrekening;
- beheren maandprocedures;
- projectleider automatisering.

Periode 01/02/1992 - 01/06/1995
Organisatie NOvAA
Branche Brancheorganisatie
Functienaam medewerker financiële administratie (vast dienstverband)

Taken - opstellen jaarverslag;
- crediteurenadministratie verzorgen;
- debiteurenadministratie verzorgen;
- verwerken en controleren declaraties.

Periode 01/11/1991 - 31/01/1992
Organisatie AM Nederland B.V.
Branche vervoer en opslag
Functienaam medewerker afdeling finance (vast dienstverband)

Taken - rapportages Europese financiële vestigingen;
- tussenrekeningen opschonen;
- voorraadadministratie.

Periode 01/05/1990 - 01/10/1991
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Branche openbaar bestuur, rijksoverheid
Functienaam 1e medewerker begrotingszaken (vast dienstverband)

Taken - inrichten kostenplaatsstructuur;
- SAP pakket;
- begrotingszaken van het Koningshuis en Ministerie
van Algemene Zaken.

Periode 01/10/1981 - 30/04/1990
Organisatie KPN Nederland
Branche post, telecommunicatie, internet en media
Functienaam coördinator financieel beheer (vast dienstverband)

Taken - opstellen begrotingscyclus;
- aansturen afdelingen inkoop en boekhouding;
- verzorgen periodieke managementrapportages;
- interne controle vestigingen;
- opstellen en beheren procedures;
- crediteurenadministratie verzorgen;
- debiteurenadministratie verzorgen;
- grootboekadministratie verzorgen.

Periode 01/09/1980 - 30/09/1981
Organisatie ABN AMRO Bank
Branche bank, kredietverstrekkers
Functienaam medewerker afdeling buitenlands betalingsverkeer
Taken - administratief afhandelen van formulieren;
- tussenrekeningen opschonen.Opleiding interimmanager

HBO FA 2005
PD Salarisadministratie 1998
SPD 1996
KMHO 1980
MBA 1980
MAVO-D 1978


Talenkennis interimmanager

Taal Spreken Schrijven Lezen
Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal
Engels Goed Redelijk Redelijk


Overig

IT vaardigheden AS/400, WordPerfect 6.0, Dbase, MS-Office 2000, Lotus 1-2-3

Financiële en administratieve pakketten Exact DOS, Exact Windows, Exact Globe, FIS 2000/FMS, Perman, Oracle, Grote Beer, SAP/R3, FRIS, BAAN, Accountvieuw


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :