Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

controller / hoofd financiele administratie

controller / hoofd financiele administratie

Werkervaring interimmanager

September 2005 – heden : Zelfstandig interimmanager

In deze periode zijn de volgende opdrachten uitgevoerd:

September 2005 – september 2006 : Kiwa N.V. te
Rijswijk

Kiwa is een organisatie met als kernactiviteiten certificatie en onderzoek. Kiwa werkt voor opdrachtgevers uit voornamelijk de water- en energie sector, bouw en infrastructuur, mobiliteit, feed & food, veiligheid, milieu en de zorg.

Functie : Controller a.i.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Opleveren, controleren en rapporteren van maandcijfers
• Beheersen van bedrijfsprocessen door afstemming van de maandcijfers met het bedrijfsgebeuren
• Analyse van cijfers door vergelijking met begroting (signaleren van trends)
• Bewaken begrotingsproces
• Adviseren en ondersteunen van internal auditor en directeur Finance
• Leiding geven aan / ondersteunen van medewerkers van de bedrijfsadministratie
• Leiding geven aan / ondersteunen van medewerkers applicatiebeheer
• Deelnemen aan project voor implementatie van geautomatiseerde systeem (Salesmanager / Coda)
• Back up voor internal auditor


1 mei 2002 – september 2005 : ABIN Vink Financial Interimmanagers
te Noordwijk
ABIN Vink financial interimmanagers maakt deel uit van een organisatie met accountants, belastingadviseurs en financial interimmanagers.

Functie : interimmanager

In deze periode zijn de volgende opdrachten uitgevoerd:

Juli 2005 – augustus 2005 : ABIN Vink Accountants en Belastingadviseurs
te Noordwijk

Functie : Senior assistent accountant

Taken en verantwoordelijkheden:
• Samenstellen van de (geconsolideerde) jaarrekening van de gehele ABIN-groep en van alle enkelvoudige gelieerde ondernemingen.
• Opstellen publicatiestukken en fiscale aangiften
• Opstellen van de begrotingApril 2004 – juni 2005 : AJAX Brandbeveiliging BV te Amsterdam
Ajax Brandbeveiliging B.V. is dé specialist op het gebied van brandbeveiliging, brand- en gasdetectie, brandbestrijding en service.


Functie : Financial Controller/Hoofd financiele administratie

Taken en verantwoordelijkheden:
• Leiding geven aan een afdeling finance, bestaande uit in totaal 10 personen (crediteurenadministratie, projectadministratie en salarisadministratie)
• Coordinatie maandafsluiting
• Samenstellen maandelijkse financiele rapportage voor moedermaatschappij (voor zowel Nederlands als Belgie)
• Samenstellen halfjaarcijfers en jaarcijfers
• Opstellen en afgeven van wekelijke (cash)forecasts
• Opstellen wekelijkse rapportage inzake omzet, order intake en cash
• (Mede) opstellen budget en forecasts
• Begeleiding controle accountants halfjaar en jaarcijfers
• Opstellen jaarcijfers Nederlandse tussenholding
• Analyseren van financiele gegevens
• Verbeteren van procedures en boekingsgangen

Januari 2004 – april 2004 : The IBUS Company te Hoofddorp
The IBUS Company (IBUS) is een internationale en onafhankelijke onderneming, actief op het gebied van vastgoedinvesteringen (IBUS-fondsen), vermogensbeheer en advisering. Daarnaast verleent IBUS diensten aan institutionele beleggers en financiële instellingen.

Functie : Controller a.i.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het samenstellen van de (geconsolideerde) jaarrekening van de IBUS Company. Specifieke ervaringen zijn opgedaan ten aanzien van:
• Het samenstellen van de tussentijdse verslagen voor de diverse buitenlandse beleggingsfondsen.
• Leidinggeven aan de financiële administratie van the IBUS Company.
• Risico-inventarisatie van diverse buitenlandse beleggingsfondsen.
• Analyseren van diverse vreemde valuta posities
• Berekenen en uitkeren van dividenden aan de verschillende participanten
• Voeren van administratie en samenstellen jaarrekening van gelieerde vennootschappen.Augustus 2003 – dec. 2003 : AJAX Brandbeveiliging BV te Amsterdam
Ajax Brandbeveiliging B.V. is dé specialist op het gebied van brandbeveiliging, brand- en gasdetectie, brandbestrijding en service.


Functie : Assistent Controller

Taken en verantwoordelijkheden:
• Ondersteuning van en bij afwezigheid vervangen van Financial Controller
• (Mede) opstellen budget en forecasts
• Cash flow management
• Het beheer van het investeringsbudget en het voeren van de activa-administratie
• Samenstellen van tussentijdse rapportages
• Verrichten van analyses op bedrijfsprocessen, bewaken van de voortgang van het rapportageproces
• Geven van financieel-economische adviezen en begeleiden van enkele afdelingen
• Bezighouden met grootboekcontroles en het maandelijks opleveren van balansspecificaties
• Verzorgen van de aangiften omzetbelasting
• Regelen van diverse zaken in verband met het administratief samenvoegen van 2 bedrijven en de overgang naar een nieuw software systeem (JD Edwards)April 2003 – augustus 2003 : ABIN Vink Accountants en Belastingadviseurs
te Noordwijk

Functie : Senior assistent accountant

Taken en verantwoordelijkheden:
- Samenstellen van jaarrekeningen en publicatiestukken alsmede verzorgen van de aangifte VPB van diverse MKB ondernemingen.


Juni 2002 – april 2003 : Connexxion te Boskoop
Connexxion is een grote landelijke vervoersmaatschappij, met name gericht op het Openbaar Vervoer transport

Functie : Hoofdadministrateur
(September 2002 – april 2003)

Verantwoordelijkheden:
- Het leiding geven aan de afdeling liquiditeitenadministratie, bestaande uit ca. 7 medewerkers
- Beheer over diverse tussenrekeningen inzake geld- en omzetstromen


Taken:
- Het efficienter en uniform maken van de wijze waarop kasrapporten worden opgemaakt en verwerkt (waaronder het automatiseren van de verwerking van bankafschriften en kasrapporten)
- Het opleiden van financieel en administratief medewerkers in alle regio’s inzake de toepassing van de kasinstructie
- Monitoren van en rapporteren over de kwaliteit van de aangeleverde kasrapporten
- Het onderhouden van contacten met financieel medewerkers en regio-controllers
- Het maken van werkinstructies voor het verwerken van kasrapporten en bankafschriften in de financiële administratie
- Coordineren van praktische zaken verband houdend met overgang van hoofdbankier
- Het onderhouden van contacten met banken en waardetransporteur

Functie : Medewerker Grootboekadministratie
(Juni 2002 – september 2002)

Taken en verantwoordelijkheden:
- Het opschonen van diverse tussenrekeningen i.v.m. de kasverantwoording
- Het controleren van diverse tussenrekeningen van de salarisadministratie
Oktober 1999 – april 2002 : Grims & Schaap accountants te Bussum

Functie : Relatiebeheerder

Verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de relatie met 20 ondernemingen
- Leiding geven aan een team van vier medewerkers

Werkzaamheden:
- Samenstellen van jaarrekeningen
- Opstellen van periodieke tussentijdse verslaglegging
- Opstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses
- Opstellen van diverse fiscale aangiften (LB,OB,Vpb en IB)
- Fiscale advisering aan cliënten
- Opzetten en ontwikkelen van administratieve organisaties en de interne controles (o.m. voorraad, materiaal, uren, onderhouds- en activa administratie).
- Opzetten en ontwikkelen van periodieke rapportagemodellen.

Ervaring opgedaan in onder meer de volgende branches:
- Taxi-onderneming
- ICT-bedrijven
- Sportevenementbureau
- Diverse groothandelsondernemingen (o.a. in bouwmaterialen)
- Diverse detailhandelsondernemingenJuli 1998 – september 1999 : Londen & van Holland Registeraccountants te Amsterdam

Functie : Assistent Accountant

Werkzaamheden:
- Het voeren van financiële administraties bij cliënten
- Samenstellen van jaarrekeningen
- Controleren van jaarrekeningen
- Reviewen van door cliënten gevoerde administraties

Ervaring opgedaan in onder meer de volgende branches:
- Diverse groothandelsondernemingen (o.a. in reclamewereld)
- Diverse detailhandelsondernemingen
- Architectenbureau
- Medische sector


Opleiding interimmanager

1988 - 1993: VWO Diploma behaald in 1993

1993 - 1998: Universiteit van Amsterdam
Bedrijfseconomie, vrije variant
Diploma niet behaaldTalenkennis interimmanager

Nederlands : Moedertaal
Engels : Goed


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :