Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Hoofd financiële administratie, assistent controller, Admini

Hoofd financiële administratie, assistent controller, Admini

Werkervaring interimmanager

2002 – heden
Consultancy

Als zelfstandige heb ik de afgelopen jaren de volgende functies bekleed:

- Coördinator financiële administratie; Arbo-instelling
- Interne Controller; Overheid
- Assistent financial manager; Productiebedrijf
- Voorman boekhouding; Onderwijs
- Medewerker consolidatie; Productiebedrijf
- Hoofd financiële administratie; ICT

De uitgevoerde werkzaamheden zijn overeenkomstig de benaming van de functie.

Extra vermelding:
- bij het onderwijs heb ik administratief een fusie van twee scholen begeleid;
- bij een ICT-onderneming heb ik administratief de reorganisatie begeleid en daarnaast de implementatie van een tweetal nieuwe financiële systemen verzorgd.

Vanzelfsprekend kan ik bovenstaande functies in een persoonlijk gesprek nader toelichten.


2001
W&R Support
Hoofd financiële administratie, assistent controller:
het voeren van financiële administraties van diverse opdrachtgevers, aansluiten en analyseren van grootboekrekeningen, verzorgen van belastingaangiften, verzorgen projectadministraties, het voorbereiden en opstellen periodieke rapportages en ondersteuning bij het samenstellen van jaarrekeningen. Leiding geven aan een 5-tal medewerkers. Huidige processen analyseren en waar nodig verbeteren.

1996 – 2001
Caesar Groep
Business unit administrateur / Allround Administrateur:
aansluiten en analyseren van grootboekrekeningen, directe leiding aan twee medewerkers, het mede bouwen, inrichten en implementeren van ADMIN 2000, verantwoordelijk voor de financiële administratie, opstellen periodieke rapportages, opstellen en analyseren van budgetten, winst- en verliesrekening, balans, verzorgen belastingaangiften, controle salaris - en urenadministratie, samenstellen jaarrekeningen, mede beschrijven van de AO/IC.


1995
Van Mil Registeraccountants en belastingadviseurs
Assistent accountant:
voorbereiden van jaarrekeningen, verzorgen van belasting aangiften, coderen en boeken van kas, bank en giro, verzorgen grootboek.


Opleiding interimmanager

MEAO - BA
Assurantie B
Makelaardij O/G
MBA
SPD


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Excel, Exact (dos/windows), DBS Financieel, Navision, ADMIN 2000 en Afas Financieel (dos/windows)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :