Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager Bouw en installatie techniek

Projectmanager Bouw en installatie techniek

Werkervaring interimmanager

Marcel helpt organisaties bij het creëren van duurzame, veilige, gezonde en comfortabele werk- en leefomgevingen. Hij doet dit als adviseur, projectmanager, programmamanager of coördinator. Complexe vraagstukken weet hij met doelgericht onderzoek te doorgronden waardoor hij in staat is concrete en effectieve projectplannen en programma’s op te stellen.

Resultaten boek je niet alleen. Door zijn stimulerende en faciliterende opstelling is Marcel in staat mensen en partijen aan elkaar te koppelen in krachtige teams. Met goede strategie en gevoel voor belangen wordt draagvlak gecreëerd en worden doelen sneller bereikt. Dat vereist niet alleen goede communicatie, maar ook gevoel voor organisatie en een professionele werkethiek.


Ervaring

Adviseur, projectleider, programmamanager, teamleider of coördinator(2015-heden). Werkzaam als adviseur, projectleider en teamleider op diverse duurzaamheids- en huisvestingsprojecten voor onder andere gemeente Hoorn, gemeente Vlissingen, gemeente Heumen, gemeente Berkelland, gemeente Helmond, gemeente Rotterdam, waterschap ZuiderZeeland, waterschap Rijn en IJssel, Erasmus MC, Universiteit Utrecht, Evides en Douane Rotterdam.

Renovatie gebouw Dp (april 2018-januari 2019). Projectleider installatietechniek in de voorlopig ontwerp- en definitief ontwerp- fase voor de renovatie van gebouw Dp in het Erasmus medisch centrum in Rotterdam. Verantwoordelijk voor coördinatie met de andere disciplines, aansturing van de installatie technische ontwerpteams, eindverantwoordelijk voor de installatietechnische specificaties en kostenramingen.

Duurzaamheidsvisie gebied De Braak te Helmond (mei 2018 – juli 2018). Technisch adviseur en kostendeskundige bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsvisie voor het gebied De Braak in Helmond.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: energieconcepten voor het totale gebied als per locatie, het in kaart brengen van mogelijke energiebronnen en samenwerkingsverbanden in de omgeving, het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van verschillende concepten op basis van Total Cost of Ownership en een doorkijk naar eventuele kansen van de positionering van het zwembad op De Braak als klimaatneutraal zwembad.

Universiteit Utrecht (februari 2017 – maart 2018). Interim Integraal Adviseur Verbouwingsprojecten. Samen met programmamanagers en projectcoördinatoren invulling geven aan juiste werkwijze, processen, structuur en samenwerking. Sparringpartner en technisch adviseur voor programma- en projectmanagement tijdens de totstandkoming van diverse projecten in de universitaire omgeving. Betrokken bij een breed scala aan projecten van onderwijsruimtes tot laboratoria en apotheken. Voert regie op het samenstellen van een integraal pakket aan (technische) eisen en richtlijnen aan de initiatieffase van projecten (i.s.m. operationele onderhoudsteams, programma- en projectmanagement, veiligheid en milieu en externe partijen). Verantwoordelijk voor kwaliteitsborging t/m de uitvoering aan de hand van o.a. opgestelde standaard en Programma’s van Eisen en door het toetsen van ontwerpen en bestekken (fasedocumenten). Verantwoordelijk voor de coördinatie tussen projectteam en adviseurs (op de juiste onderwerpen de juiste expertise bijschakelen) en bij toets momenten. Actieve rol bij programmawijzigingen en (tussentijdse) oplevering en acceptatie (testprotocol-procesgang). Zorgt voor goede samenwerking, contacten en afstemming in de organisatie voor juiste uitvoer van projecten. Overdracht en nazorg naar gebruikers en beheerorganisatie.

Waterschap Zuiderzeeland Lelystad (oktober 2015 – augustus 2017). Adviseur voor de duurzame installatie techniek in het bouwteam. Verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpspecificatie, procesbegeleiding, aanbesteding, controle van de ontwerpdocumenten, adviseren van het bouwteam en de opdrachtgever. Onderdeel van het contractteam, toetsing van het bouwteam en kwaliteitscontrole proces bij de opdrachtnemer. Samenstellen prestatie-eisen onderhoud. Winnaar Gouden Kikker Award 2018.

Aegon Leeuwarden (augustus 2015 – januari 2017).Programmamanager gebouw en techniek. Opsteller Programma van Eisen voor RfP met verduurzaming naar Label A. Opsteller procesdocument gebouw en techniek voor het inbouwpakket. Adviseur van de opdrachtgever tijdens de aanbesteding, voorbereiding, uitvoering en nazorg van het inbouwpakket en renovatie van het casco. Adviseur van de opdrachtgever voor het vervangen van de gevel en andere bouwfysische ingrepen. Facilitator voor het de realisatieteam van twee MER-ruimten, specificatie, inkoop, contractvorming (D&B), directievoering.

Centraal Station Amsterdam (mei 2014 – november 2016). Directievoerder installatietechniek, waaronder brandveiligheidsinstallaties, voor de projecten West en Oostpassage (ondergronds), IJhal (winnaar Gouden A.A.P. publieksjury 2018) en IJgebouw . Drie projecten worden samengevoegd tot één project en als één geheel aanbesteed. Controle van de aanbestedingsdocumenten van de afzonderlijke projecten en procescoördinator voor de installatietechnische afstemming op de raakvlakken van die projecten. Onderdeel van het team dat het samengevoegd ontwerp beoordeelt en realiseert. Aanbesteding, bewaking van de scope, het opstellen en bijhouden van wijzigingen. Controle meer en minderwerk. Afstemming brandveiligheidsinstallaties met omringende projecten zoals busplatform, autotunnel, metro en bestaande delen van het station. Kwaliteitscontrole uitvoering, beoordelen procescontrole, uitvoeringsplannen, het houden van steekproeven. Oplevering van brandveiligheids-, werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Controle opleveringsdocumenten. Overdracht aan de beheersorganisatie en nazorg.

Avans Hogeschool Breda (oktober 2013– december 2015) Kwaliteitscontrole installatietechniek. Verantwoordelijk voor de bewaking van de scope, administratie van wijzigingen, controle uitvoering, controle brandveiligheidsmaatregelen en oplevering.

Ewoud verpleegtehuis IJsselstein (augustus 2013 – maart 2014)
Kwaliteitscontrole installatietechniek. Begeleiding en kwaliteitscontrole van de installatietechniek tijdens de uitvoering.

De Nederlandse Bank Amsterdam (mei 2012 – juni 2013)
Teamleider werkgroep facilitair (PRINCE2 projectmanagement). Bouwkosten, stichtingskosten, opstellen ontwerpspecificatie, architecten en adviseurs selectie, controle ontwerp documenten. Renovatie naar energielabel A met Warmte Koude Opslag.

BioGoldenRaand Farmsum (maart 2012- juni 2012)
Projectmanagement, deel uitmakende van het team van de opdrachtnemer voor klimaat-, brandveiligheid- (o.a. RWA) en elektrische installaties voor een duurzame energiecentrale op biobrandstof. Fasciliteren van het multi-disciplinaire team in de aanloop van het project, voertaal Engels. Organiseren van informatie, contractafstemming en Systems Engineering. Betrokken bij het opstellen van requirements management, testplans, testreports, risk management, interface reports.

Opleiding interimmanager

1985-1990
HTS Rotterdam
Productie Automatisering
Afstudeerrichting gekozen vanwege het multidisciplinaire vakkenpakket (werktuigbouw en elektrotechniek), aangevuld met bedrijfskundige vakken.

Overige opleidingen:
Bouwbesluit
Brandveiligheid
Ventilatie
VCA-L
Digitaal Veiligheidspaspoort
EPN
Bouwfysica
Robotica
Regeltechniek
BREEAM
NEN3140, NEN1010
Ledverlichting
CFD for Green Building Design

Lid van:
Kivi Niria
TVVL
ISSO
ASHRAE

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Installatietechniek
Bouwfysica
Integraal bouwen
Projectmanagement
Programmamanagement
Procesmanagement
Kosten
Comfort en welzijn, WELL, fitwel
Duurzaamheid, BREEAM, LEED, BENG
Aanbesteden, AW ARW


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, beperkt Frans

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :