Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur/manager

Directeur/manager

Werkervaring interimmanager

30 jaar leidinggevende ervaring, opgedaan in een grote verscheidenheid aan werkomgevingen (o.a. financieel, facilitair, bedrijfsvoering, IT, operations) en sectoren (financiële dienstverlening, IT, logistiek en overheid) en de afgelopen 10 jaar ook als interim-, programma-, verander- en/of crisismanager. Kan, door mijn ervaring, een onderwerp of situatie vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Mijn stijl is persoonlijk, energiek en gericht op samenwerken en resultaat boeken. Ik heb ruime ‘hands on’ ervaring in organisatie- en cultuurveranderings- processen.

Details:
2015 – 2017
Change manager Group Finance & Control verantwoordelijk voor het reorganisatieproces na McKinsey “Deep Dive”. Naast ontwerp programma ook gedrags- en cultuurelement in aanpak voor de gehele organisatie, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Belangrijkste resultaten:
• Veranderaanpak ontworpen; changeteam samengesteld, reorganisatie geleid en begeleid
• “Lean” aanpak; “First time right”, toegankelijkheid, stabiliteit sterk toegenomen
• 25% efficiency gerealiseerd; doorlooptijd processen fors afgenomen
• Leiderschapsprogramma en training management; coach directie en MT

2012 - 2015
Directievoorzitter district financiële dienstverlener/lokale coöperatie met 140 medewerkers en balanstotaal van €1.1 miljard.
Belangrijkste resultaten:
• Automatisering back- en midoffice processen; wijziging governance binnen coöperatie
• Bank in control gebracht na langdurige onder curatele stelling;
• Virtualisering klantcontact en -bediening
• Fusie doorgevoerd (efficiency 30%; 40fte)

2009 - 2012
Interim Directeur commerciële segmenten in kader van doorvoeren van veranderingen en crisismanagement. Bij 4 verschillende projecten leiding gegeven aan 50 tot 175 medewerkers.
Belangrijkste opdrachten/resultaten:
0.a. verbetering klanttevredenheid, oplossen onder curatele stelling, invoeren nieuw bedieningsmodel zakelijke markt, professionalisering en cultuurverandering beheerorganisatie zakelijke markt, fusie voorbereiding en implementatie.

2008 - 2009
Interim COO (Crisis management opdracht), IT backoffice effecten- dienstverlening. Direct leiding 3, indirect 80 mensen. Budget: €40 mio.
Belangrijkste resultaten:
• Operationele sturing verbeterd; stabiliteit en kwaliteit verbeterd; grote achterstanden ingelopen
• Wijzigingen structuur en processen (o.a. STP en ketengericht werken) doorgevoerd, waarbij de organisatie flexibeler sneller kan reageren op marktontwikkelingen. Dit was ook van invloed op de cultuur binnen Orbay.
• Advisering en coaching directie en MT; introductie lean management

2004 - 2008
Manager Informatie-en Outputmanagement verantwoordelijk voor o.a. de ontwikkeling en productie van multimediale communicatie output (print, digitale output) en productie van debit/creditcards. Zeer diverse interne en externe klantomgeving.
Direct leiding 3, indirect 140 mensen. Budget: €110 mio.
Belangrijkste resultaten:
• Klanttevredenheid en efficiency met 20% toegenomen
• Medewerkerstevredenheid top 10% Rabobank; ziekteverzuim -/- 50%
• Lange termijn strategie, o.a. digitalisering dienstverlening, automatisering processen, outsourcing.

2007
Interim Manager IT Desktop & Server uitgeoefend naast het vervullen van de functie van manager Outputmanagement. Verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van ruim 30.000 ICT-werkplekken en Servers bij de Rabobank. Direct leiding 5, indirect aan 240 mensen. Budget:€ 80 mio.
Belangrijkste resultaten:
• Ontwerp en introductie nieuwe structuur; leiden reorganisatie; begeleiden management en medewerkers
• Introductie “lean management”; STP, klant- en ketengericht werken.
• Cultuurverandering binnen de afdeling

2000 - 2004
Manager Facility Services verantwoordelijk voor de hoofdlocatie Utrecht later voor alle 4 de hoofdlocaties; facilitaire diensten, inkoop, gebouwenbeheer en project- en nieuwbouw. Direct leiding 5, indirect 340 mensen. Budget:€120 mio.
Belangrijkste resultaten:
• Reorganisatie geleid met als resultaat nieuwe structuur en werkwijze; efficiency van ruim 20 %
• Centralisatie en 1 loket functie ingevoerd
• Outsourcing onderdelen; optimalisatie inkoop; “Het nieuwe werken” vormgeven

1988 - 2000
Als Marineofficier bij de Koninklijke Marine diverse operationele en beleidsmatige functies vervuld bij de Koninklijke Marine in de logistieke en/of financieel-administratieve sfeer in zowel nationale als internationale context (o.a. humanitaire hulpacties). Tevens voor ruim 3 jaar met gezin uitgezonden naar de Nederlandse Antillen.

Opleiding interimmanager

- Bedrijfswetenschappen - Strategie & Organisatie | Open Universiteit | 2004
- Bedrijfseconomie – Controllersopleiding | Vrije Universiteit | 1991
- Maritieme Bedrijfskunde – officiersopleiding | K.I.M. | 1990
- Lean Green-belt; LCS certified Cardiff University
- De authentieke en effectieve Commissaris; Governance University
- Diverse leiderschapsontwikkeltrajecten
- Overige divers: o.a. financieel- en risk management, project management, Prince2 , Lean, etc.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mensen en organisaties beter maken en laten geloven in wat ze doen. Dat is de kern van mijn werk en aanpak. Uiteindelijk gaat het erom in hoeverre mensen het werk dat zij doen, vaak in teamverband, begrijpen, accepteren en uitdragen en daarin met enthousiasme met elkaar leren te werken in het belang van de dienstverlening. Eigenaarschap aan de basis: het vertrouwen, de ruimte en verantwoordelijkheid creëren zodat leidinggevenden en medewerkers in staat zijn om zelf verbeteringen en ideeën te realiseren.
Om dat te bereiken weet ik mij snel en soepel in te werken in nieuwe materie en nieuwe omgevingen en kom daarbij tot een grondige analyse gericht op mens en proces. Kan, door mijn ervaring, een onderwerp of situatie vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Mijn stijl is persoonlijk, energiek en gericht op samenwerken en resultaat boeken. Maak makkelijk contact en weet een vertrouwensband te creëren met collega’s en externe stakeholders.

Talenkennis interimmanager

Nederlands-Engels-Duits-Frans (matig)

Overig

Diverse nevenfuncties uitgevoerd als bestuurslid
Vrijwilligerswerk Drents Landschap en diverse jeugdsportorganisaties.
Vrijetijdsbesteding: natuur, tuinieren, wandelen, fietsen, reizen, skiën


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :