Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager , lid raad van toezicht

Manager , lid raad van toezicht

Werkervaring interimmanager

Uitgevoerde opdrachten:
Zorggroep Apeldoorn e.o.
Adviseur Paramedische Dienst.
Onderzoeken van de aansturingsmogelijkheden van de paramedische
dienst, best passend binnen de organisatieontwikkeling en het
ontwikkelpotentieel binnen de organisatie.
Formuleren van profielen die passen bij het advies.
Zorggroep Groningen
Manager Care over alle 5 locaties. (vervolgopdracht)
- de aansturing van het organisatieonderdeel Care, 350 FTE
- het aansturen van de uitvoering van de deelplannen zoals geformuleerd
t.b.v. de reorganisatie en uitvoeren van het reorganisatieplan voor het
onderdeel care.
- het op koers houden van de productie van care in samenhang met de
spin off van cure en binnen de begrote kosten en productieafspraken
- lid van MT en meedoen in MT achterwacht
- het beoordelen van huidige afdelingshoofden in relatie tot de nieuwe rol
voor het afdelingshoofd
2014 juni -
december
Zorggroep Groningen
Locatiemanager van 4 locaties.
- plan opstellen en uitvoeren voor het kostendekkend maken van de
locatie Innersdijk op zeer korte termijn
- lid van MT
- verhogen van het kwaliteitsbewustzijn in de locatie
- plan opstellen voor het terugdringen van het verzuim
- het team van 11 afdelingshoofden zorg en 3 locatiehoofden facilitaire
diensten direct aansturen en stimuleren tot verdere taakvolwassenheid
in hun leiderschapsrol binnen een lerende organisatie.
Daarnaast wordt van de locatiemanager a.i. gevraagd om 2 locaties te
saneren.
2013okt -
heden
Vitras CMG,
Gemeentemanager gemeente IJsselstein en Lopik.
Account management WMO en AWBZ in deze gemeenten, subsidie
contractering en participeren in recente WMO transitie. Integrale
management verantwoordelijkheid 70 FTE Professionals van WO tot MBO
niveau, direct leidinggeven aan 5 operationeel leidinggevenden.
2013 mei -
oktober
IJsselheem Kampen.
Programma manager behandelketen geriatrische revalidatie zorg
Transitie Revalidatie Behandelcentrum Geriatrie. Invoeren van de omslag
van ZZP naar DBC volgens methodiek Canvas Business case.
Marketing en relatiebeheer concept inrichten op basis een nieuw
behandelcentrum in de Isala Klinieken, locatie Zwolle.
2012-2013 Tante Louise-Vivensis Bergen op Zoom
Locatiemanager ouderenrevalidatie op 2 locaties, Leiding geven aan de
behandeldisciplines en verpleging. 90 FTE. Projectmatig invoeren van
de omslag van ZZP naar DBC. Organisatorisch inrichten van een nieuw
behandelcentrum.
2011-2012 Adelante Heerlen.
Teammanager volwassenen revalidatie,
Lijnmanager van behandelaren, strategisch management van Arbeid en
Vroege Interventie. 70 FTE.
Voorzitter stuurgroep Revalidatie in Beweging, Hartrevalidatie,
pijnrevalidatie en arbeid. Toetsen van heringerichte trajecten in relatie
tot nieuwe of bestaande DBC’s
2011-2012 ’s Heerenloo Zuid
Adviseur Kind en Jeugdzorg.
Advisering over herinrichting van Kind en Jeugdzorg keten in relatie tot
verschuivingen van AWBZ naar WMO
2010-2011 Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
Lijnmanager van Kliniek en poliklinieken,uitvoeren van
procesoptimalisatie Productive Ward. en formatiereductie 40 FTE

2009-2010 VUMC, academisch ziekenhuis
Hoofd paramedische sectie, lid MT
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE.
Organisatorisch inrichten van Satelliet voor Radiotherapie Hoorn.
Herinrichten van functioneel beheer van de softwareaplicaties (BiSLL)
2008-2009 Sensis, locatie de Vlasborch
Locatiemanager.
Verandermanagement en fusiebegeleiding, lid MT
Specialistisch verzorgingshuis en woonvormen visueel gehandicapten.
Leidinggeven aan 90 FTE , indirect
5 Leidinggevenden coachen naar een nieuwe rol in een nieuwe fusie
organisatie en behouden van het zorgconcept tijdens dubbele fusie.
2007-2008 VUMC, Academisch Ziekenhuis
Verandermanager
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE,
Ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en ontwikkelen van
nieuw wervingbeleid voor moeilijke doelgroepen.
2006-2007 te ’s Heerenloo Zuid, Kind en Jeugdzorg Betuwe en
Bommelerwaard
Locatiemanager
Verstandelijk gehandicapten zorg, leidinggeven aan vestigingen, 100
fte’s,
Invoeren van methodieken en herinrichten van de locaties na fusie van
Waalborg en ’s Heerenloo. HKZ certificering en AO procedures
herontwerpen.
2005-2006 Verpleeghuis bijzondere doelgroepen ‘t Ronde Sant, lid MT
Locatiemanager
leidinggeven aan vestiging (110 fte’s), Reorganiseren van de
zorgorganisatie.
2004-2005 Verpleeghuis Zevenaar
Sectormanager, projectmanager
leidinggeven aan sector somatiek (120 fte’s),
opzetten en implementeren van een palliatieve zorgketen in de regio “
De Liemers”.
Marktoriëntatie en herstructureren afdeling reactivering
2003-2004 Verzorgingshuizen en thuiszorg Markenheem te Doetinchem
Lijnmanager
Crisis management 2 locaties,
herinrichten van werkprocessen, formatie reductie bepalen en
uitvoeren.
2002-2003 Vlietland ziekenhuis te Schiedam
Lijnmanager
Management chirurgie, integreren kliniek en polikliniek
2002-2003 Verpleeghuis en welzijnsorganisatie Drie Gasthuizen Groep te
Arnhem
Lijnmanager, Crisis- en saneringsmanagement tijdens faillissement
situatie van de Braamberg

Consultancy
Herinrichten van een deel van de zorgorganisatie. Werklast metingen en
procesoptimalisatie,
HRM projectleider, Herinrichten van AO HRM procedures. Uitvoeren van
de procedures rondom een sanering.
Functies in dienstverband
1998-2001 Academisch Ziekenhuis te Utrecht
Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid
Stabiliseren, op productie- en in controle brengen van verpleegafdeling
en poliklinieken Interne geneeskunde/diabetologie, Reumatologie,
Hemofilie. Kanteling van de organisatorische eenheid, Projectleider
mobiliteitsbureau her- en uitplaatsingen DIGD
1996-1998 Thuiszorg organisatie Dianet te Utrecht
Regiomanager/ adviseur
Leidinggeven aan binnen- en buitendienst t.a.v. thuisdialyse en
ambulante nierfunctievervangende therapieën (50 fte’s) .
Projectleder HRM, Herontwerpen, leiden en bewaken van
bedrijfsprocessen invoeren van Beaufort, planningen, opstellen van
personele-, productie en materiële begrotingen. Advisering en invoering
WBP, wegen van nieuwe functies in FWG3
1993-1995 Verpleeghuis Antonius Ysselmonde te Rotterdam
Hoofd Zorgeenheid
Leidinggeven aan 3 verpleegafdelingen.
Consultancy
Ontwikkelen van personeel- en organisatiestructuur kortdurend
terminale zorg in het verpleeghuis
1990-1992 Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Coach
coachen leidinggevenden,bevorderen kwaliteit van zorg. oplossen van
samenwerkingsproblemen. integreren van kinderafdeling en de High
Care Neonatologie en opzetten van de organisatie van de afdeling,
formeren van een verpleegkundig team, Procesoptimalisaties.
1973-1990 Ziekenhuis De Baronie te Breda
Hoofdverpleegkundige,
afdeling chirurgie en dagbehandeling

Opleiding interimmanager

Opleiding/Cursussen/Trainingen
2011 Black Belt Lean en Six Sigma
2003-2005 Masteropleiding bestuurs- en organisatiekunde, Universiteit Utrecht
1993-1995 Post HBO V.O. Management Beleid en Beheer
1993 Interne budgettering voor instellingen
1990-1992 Arbeid en organisatie psychologie, diverse modules, Open Universiteit
Heerlen
1989 Post HBO Inleiding in verpleegwetenschappelijk onderzoek,

1982-1984 HBO kaderopleiding in de gezondheidszorg, Academie voor
gezondheidszorg te Breda
1980-1982 Intensive en coronary care, algemene Medische Opleidingen te Eindhoven
praktijk Klokkenberg te Breda
1973-1977 Verpleegkunde A (B.I.G. registratie), Ignatius Ziekenhuis te Breda

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Drives 2011, Management drives assessement De Caluwé: Geel,
oranje,Blauw
Believes
Ervaring
Mijn drives uiten zich in sterk analytisch, strategisch, conceptueel en
innovatief denker. Als ondernemer ben ik pragmatisch, scherp op de
positie ambitieus en resultaat gericht. In de uitvoering van de functie
acteer ik structurerend, regelend en ordenend zonder verlies van
draagvlak.
Ik geloof in ruimte geven om de creativiteit onder deelnemers te
stimuleren. Ik stuur daarin wel richting de gestelde doelen. Ik ben een
professionele coach.
Mijn ervaringsgebieden zijn: Ziekenhuiszorg in academische- en top
klinische ziekenhuizen, Thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen,
welzijnsorganisatie en gemeenten.

Missie De strategie pragmatisch samen met de teams vertalen naar excellente
dienstverlening voor de klant

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits,

Overig

Samenvatting:
Vanaf 1990 heb ik ervaring als consultant/ interim-manager en coach. Mijn opdrachten
gaan over verbinden, strategie, draagvlak creëren en optimaliseren van processen.
Mijn klanten waren en zijn professionals, managers en besturen/ directies.
Opleiding en niveau: Ik ben een toegankelijke, op het resultaat gerichte manager
met meer dan 30 jaar ervaring in zorg en behandeling. Ik heb een organisatiekundige
(WO) en verpleegkundige achtergrond. Ik ben lean - six sigma black belt en heb
Mckinsey’s “Productive Ward” vertaald naar de Nederlandse ouderzorg situatie en in
diverse projecten verkocht en ingevoerd. Ik ben partner van Lavar Lean Organizing.
Mijn competentie vindt u terug in mijn management drives assessement.
Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en strategisch inzicht : De laatste paar
jaar heb ik mij bezig gehouden met de wijzigingen in het verdienmodel en de inhoud
van de ouderenzorg. Ik heb veel ervaring in het adviseren, inrichten en managen van
de Geriatrische revalidatiezorg in ketens (Adelante, Tante Louise Vivensis en Isala/
IJsselheem). Deze ketenpartners zijn van belang om een goede flow, en daardoor
omzet, te kunnen genereren tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op deze wijze
zijn de 100 GRZ plaatsen van IJsselheem rendabel gemaakt in plaats van
verliesgevend. Andere keten operationalisaties zijn palliatieve zorgketens (Antonius
IJsselmonde en verpleeghuis Zevenaar).
Stijl van leidinggeven: Ondernemen kan alleen met gemotiveerde enthousiaste
teams als fundament. Delegeren en aanleren zijn de o.a. mijn instrumenten om teams
enthousiast te maken

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :