Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager (primair) onderwijs

interim manager (primair) onderwijs

Werkervaring interimmanager

september 2016-heden zelfstandig schoolondernemer
interim management primair onderwijs, mbo en hbo, advies, coaching, bestuur en tijdelijke langdurende invalwerkzaamheden. Daarnaast beschikbaar voor en geïnteresseerd in (ook tijdelijke) inzet binnen bestaande organisaties, zoals voor curriculumontwikkeling.

september 2015-september 2016 sabbatical
Benut om er voor mijn familie te kunnen zijn, en om mijn onderneming op te zetten.

januari 1998-augustus 2015 management Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Diverse managementfuncties; meest recentelijk integraal verantwoordelijk teammanager Fontys pabo Tilburg; lid van het lid van het leidinggevend team van Fontys Hogeschool Kind en Educatie; voorzitter van het teammanagersoverleg van de 5 Fontys pabo locaties.
Daarvoor onder meer manager bedrijfsvoering, waarnemend directeur, waarnemend programmamanager, teamleider deeltijdopleiding, teamleider hoofdfase Fontys pabo Tilburg.

2004-2006 projectmedewerker Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit in Heerlen Project “formatieve assessments voor zij-instromers” (gedeeltelijke detachering).

augustus 2001-augustus 2002 gedeeltelijke detachering pabo Almere
Met name gericht op ontwikkelen nieuw curriculum en begeleiding zij-instromers.

januari 1998-september 2015 opleidingsdocent Nederlands Fontys pabo Tilburg
Voltijd en deeltijd, stagebegeleider, assessor.

1980-1987 gemeente Lelystad
1989-1998 directeur openbare basisschool Lelystad
1989-1994 lid van de stuurgroep openbare basisscholen in Lelystad
1987-1989 adjunct-directeur openbare basisschool
1980-1987 groepsleerkracht openbare basisschool

Opleiding interimmanager

1995-2015 diverse managementtrainingen
Training crisismanagement, Trimension, Delft, april 2015
Diverse trainingen gesprekscyclus Fontys Hogescholen, 2013 – 2014
Training reïntegratiemanagement /verzuimmanagement, 2012
Training crisismanagement, Trimension, Delft, december 2012
Basistraining kernreflectie, 2011, instituut voor Multi-level learning, Amsterdam
Assessorentraining Fontys Hogescholen, 2006-2007
Training COP-gesprekken maart 2005
TOP-traject Fontys Hogescholen 2004–2005, gericht op versterking van management
Onderwijskundig management primair onderwijs, Interstudie in Arnhem en Hogeschool Midden Nederland in Utrecht

1998-2010 diverse tutortrainingen
Werken volgens Probleem Gestuurd Onderwijs

opleidingen
Eerstegraads docent Nederlands, Hogeschool Holland in Diemen, 1991
Tweedegraads docent Nederlands, Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam,1986
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, Rijks Pedagogische Academie in Hilversum, 1978
Atheneum, het Baarnsch Lyceum, 1975

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

De basis voor mijn expertise ligt onder andere in het onderwijskundig management in basisonderwijs en hbo en in het docentschap. Ik maak realistische planningen, kan projectmatig werken, heb ervaring met verandermanagement (onder andere fusie van 5 pabo’s), managementcontracten en managementrapportages, en met accreditatie van opleidingsinstituten. Ik ben volgens mijn collega’s een goede gesprekspartner bij het voeren van contracterings- en beoordelingsgesprekken binnen een gesprekscyclus, bij coaching en bij advisering (bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling). Daarnaast heb ik kennis van taakbelastings-vraagstukken, gerelateerd aan personele inzet. Mijn werkervaring als eerstegraads docent Nederlands op de pabo en als groepsleerkracht basisonderwijs zorgen ervoor dat ik ook weet wat het werken in de praktijk van een docent vraagt.


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels goed
Duits redelijk
Frans redelijk

Overig

Ik ben een deskundige, ervaren, gedreven en humorvolle schoolondernemer die het leiden van een onderwijsorganisatie en het werken en leren in het basisonderwijs en het hbo van binnen en van buiten kent. Ik ben sterk relatiegericht en democratisch. Ik voer het gesprek, ik luister en analyseer. Tegelijkertijd moeten gestelde doelen worden bereikt en besluiten worden genomen. De actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs, zoals het opleiden in school en de 21st century skills, heb ik op de voet gevolgd. Ik stook graag het vuurtje van vernieuwingen in het onderwijs op. De “persoon van de leraar” acht ik wezenlijk voor de kwaliteit van het leren.
Ik bied mijn ruime en brede management- en onderwijservaring aan om onderwijsorganisaties te helpen om gestelde doelen te bereiken. Ik ben beschikbaar voor interim management, advies, coaching en bestuur. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in andere nieuwe uitdagingen waar ik mijn expertise bij in kan zetten, zoals curriculumontwikkeling. Een betere begeleiding en coaching van startende leerkrachten en van invalleerkrachten is een van mijn ambities.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :