Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Consultant│Organisatieverandering│Projectmanagement│Informat

Consultant│Organisatieverandering│Projectmanagement│Informat

Werkervaring interimmanager

09-2014 t/m 12-2014
Consultant (extern adviseur) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Werkzaamheden:
1) Een inventarisatie (incl. organisatorische aanbevelingen) opgeleverd van applicaties, hardware en projecten met een ICT-component als basis voor sturing en besluitvorming;
2) Advisering van het management over de besturing op het gebied van informatie- en projectportfoliomanagement.

07-2010 t/m 08-2014
Senior consultant ASR Verzekeringen
Verrichte werkzaamheden o.a.:
1) verbetering samenwerking: diverse workshops voorbereid en geleid bijvoorbeeld: 1) tussen Marketing, ICT en productlijnen bij door te voeren aanpassingen in de digitale frontoffice 2) tussen ICT, Projectmanagement en Projectportfoliomanagement vanwege gewijzigde rollen na een reorganisatie;
2) t.b.v. de verdere professionalisering van de projectmanagementorganisatie het vaststellen van het trainingsaanbod van de Projectmanagement Academy, de ontwikkeling van op doelgroepen toegesneden trainingen en de communicatie hierover;
3) Projectleiding t.b.v. bepaling impact en opstellen plan van aanpak voor:
o Ditzo Ziektekostenverzekeringen voor processen, systemen en organisatie t.b.v. marktintroductie;
o AWBZ: gevolgen privatisering AWBZ voor ASR Ziektekosten (voor producten, processen, systemen en organisatie) incl. planning en businesscase;
o verhoging van zowel het gebruik van het extranet voor zakelijk schadeverzekeringen als de geautomatiseerde verwerking met aandacht voor de informatievoorziening en de communicatie naar klanten;
o conversie portefeuille Ditzo schadeverzekeringen naar nieuwe backoffice;
o introductie preventieve diensten ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid;
o vernieuwing extranetten ASR/De Amersfoortse met gebruik making van gegevens over het gebruik en de intermediairprocessen.

01-2007 t/m 06-2010
Coördinerend senior consultant Change Management Office (=CMO)
ASR Verzekeringen
Verrichte werkzaamheden:
1) begeleiden/coachen/aansturen/beoordelen van 9 consultants (op gebied van business- en informatieplanning, procesmanagement en veranderbegeleiding);
2) mede opstellen teamplannen en bewaken van hieraan gekoppelde budgetten;
3) uitvoeren projectportfoliomanagement voor afdeling CMO;
4) advisering over procesgericht sturen o.b.v. performance, compliance en risk.

05-2000 t/m 12-2006
Senior business consultant/projectmanager AMEV Verzekeringen
Verrichte werkzaamheden:
1) projectleiding (w.o. voorafgaande analyse en opstellen business case) t.b.v.:
o elektronische verzending financiële documenten aan intermediair;
o implementatie aanpassingen pensioenregelingen aan fiscale wetgeving;
o verbetering verkoopeffectiviteit pensioenverzekeringen (maatregelen m.b.t. organisatie, targets, verkoopondersteuning, managementinformatie);
2) consultant:
o analyse processen Zorg Inkomen en opstellen plan van aanpak t.b.v. door te voeren aanpassingen a.g.v. fusie AMEV en Stad Rotterdam;
o advisering over innovatieproces binnen Fortis Verzekeringen Europa;
o i.s.m. McKinsey opstellen maatregelen ter verbetering positie Fortis ASR Verzekeringen (in top van distributiemarkt);
o opstellen van de commerciële strategie bedrijfsonderdeel Zorg Inkomen en vertaling naar het informatiebeleid en de hieruit voortvloeiende projecten;
o ontwikkelen methodiek t.b.v. opstellen businessplannen.

03-1997 t/m 04-2000
Senior business projectmanager Amev Verzekeringen
Verrichte werkzaamheden: diverse businessprojecten geleid.

03-1994 t/m 02-1997 Marketeer Marktanalyse & Productontwikkeling Pensioen & Zorg AMEV Verzekeringen
Verrichte werkzaamheden:
1) signaleren en analyseren van trends en vertaling hiervan in voorstellen t.b.v. besluitvorming door Managementteam Pensioen;
2) ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en diensten (Anw-product, collectief unit-linked en bedrijfssparen).

08-1990 t/m 02-1994 Productmanager Prudential Leven N.V. te Amstelveen

06-1988 t/m 07-1990
Trainee en vervolgens medewerker Verzekeringstechniek Collectief Pensioen Winterthur Levensverzekeringen N.V. te Amsterdam.

08-1981 t/m 05-1988
Assistent-inkoper levensmiddelen
Zelfbedieningsgroothandel Makro te Amsterdam.

Opleiding interimmanager

2014 Agile Scrum Foundation (Exin)
2014 LeanSixSigma (Green Belt)
2013 Prince2 Practioner
2013 Logisch rapporteren
2012 Overtuigen op één A4
2011 Stakeholdermanagement
2011 Transparant projectmanagement
2011 Pyramid Principle
2009 Discovering Leadership (managementtraining)
1993 Assurantiebemiddeling A
1990 Techniek Leven
1989 Branche Leven
1988 NIBE Basis
1978 - 1981 Heao Commerciële economie
1973 - 1978 HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiast
Betrokken
Samenwerkingsgericht
Verantwoordelijk
Resultaatgericht
Verantwoordelijk
Gedreven

Talenkennis interimmanager

Nederlands goed (moedertaal)
Engels lezen goed; spreken en schrijven redelijk

Overig

Nevenactiviteiten
2009 t/m heden
Voorzitter Buurt- en belangenvereniging De Engboogerd
• Belangenbehartiging richting de gemeente Bunnik voor zaken die de bewoners van de ca. 700 huizen in de Bunnikse woonwijk Engboogerd aangaan;
• Sociale activiteiten organiseren ter versteviging van de onderlinge band buurtbewoners.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :