Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Administrateur

Administrateur

Werkervaring interimmanager

Periode : januari 2013 - maart 2014
Bedrijf : zorgverzekeringskantoor BES eilanden (Bonaire)
Functie : Medewerker Financiële verslaglegging en analyse
Werkzaamheden : Eindverantwoordelijke Exact Globe
Opstellen maandrapportage voor management
Opstellen diversen rapportages voor de overige afdelingen
Invoer en bijhouden van de juiste financiële gegevensPeriode : september 2011 - januari 2013
Bedrijf : Van Straaten Post
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Gehele personeelsadministratie
Debiteurenadministratie
Crediteurenadministratie
Grootboekadministratie
Maandelijkse BTW + loonheffingaangifte
Maandelijkse rapportage voor de directie


Periode : september 2010 - oktober 2011
Bedrijf : De Pels
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Verzorgen van de gehele financiële administratie
Debiteuren en Crediteuren administratie
Maandelijkse exploitatieoverzichten aanmaken
Salaris journaalpost verzorgen
De grootboekadministratie bijhouden
Verbeteren van AO/IC
Werkzaamheden t.b.v. de controller
Diverse overzichten en rapporten aanmaken voor de directie

Periode : 2006 - oktober 2009
Bedrijf : Hofmeier Financiele detachering
Projecten : Kleurrijk wonen, Rochdale, SSH, Rijnhart wonen, VVS
Verzekeringen, PLUS Retail en Portaal.
Werkzaamheden : Verzorgen afrekening service- en stookkosten
Bank boeken
Eindafrekeningen maken en uitbetalen
Maken van diverse specificaties
Contact met huurders onderhouden
Verzorgen van de gehele crediteuren- en
debiteurenadministratie
Beheer en controle grootboekadministratie
Onderhouden interne en externe contacten.


Periode : 2006 - 2006
Bedrijf : Traverse Adviesgroep, Utrecht
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Verzorgen van de gehele financiële administratie.
Verantwoordelijk voor crediteuren –en debiteurenadministratie.
Opstellen overzichten en periodieke rapportages.
Controleren en beheren van het grootboek.
Boeken van Kas, Bank en Giro.
Uitvoeren betalingen.
Uitzoeken tussenrekeningen en opstellen van specificaties.


Periode : 2005 - 2006
Bedrijf : Damman Advocaten BV, Amersfoort
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Boeken van Kas, Bank en Giro.
Verzorgen van de gehele financiële administratie.
Verantwoordelijk voor crediteuren –en debiteurenadministratie.
Uitzoeken van tussenrekeningen en opstellen specificaties.
Opstellen overzichten en rapportages


Periode : 2002 - 2005
Bedrijf : Cendris Documanagement, Rijswijk
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Verzorgen gehele crediteurenadministratie.
Controleren en beheren kas, bank en giro.
Analyseren en uitzoeken verschillen in het grootboek.
Uitzoeken tussenrekeningen.
Ondersteuning op de afdeling debiteurenadministratie.


Periode : 2001 - 2002
Bedrijf : Machine service Midden Nederland BV, Odijk
Functie : Administrateur
Werkzaamheden : Verzorgen van de bankadministratie.
Betalingen klaarzetten/verwerken d.m.v. “Clieopbestanden”.
Het verzorgen van de crediteurenadministratie.
Het coderen en inboeken van de inkoopfacturen.
Archiveren van de inkoopfacturen.
Het maken van betalingspecificaties.

Opleiding interimmanager

Opleiding : SPD (studerend)
(bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, financiële rekenkunde, externe verslaggeving, belastingrecht, bedrijfsrecht, algemene economie en communicatieve vaardigheden behaald)
MBO Administrateur niveau 4 (diploma behaald)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :