Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager Public Relations/Public Affairs/Communicatie

Manager Public Relations/Public Affairs/Communicatie

Werkervaring interimmanager

-Stakeholder management (o.m. opzetten Platform Lange en Zware Vrachtwagencombinaties
-Issue management en strategische communicatie
-Opzetten en uitvoeren lobby strategie binnen multinationals en branche organisaties
-Projectleider implementatie wet-en regelgeving (Transport, Milieu, Handel, Voeding)
-Implementatie duurzaamheidsprogramma's
-Verschillende crisismanagement trajecten
-Bestuurlijke leiding aan branche organisaties


WERKERVARING
2005 - 03/2013 TNT Express Corporate Head Office: Manager Public Affairs
• Verantwoordelijk voor belangenbehartiging, rapporterend aan de Director Corporate Responsibility and Public Affairs;
• Voorbereiden van operationele onderdelen op nieuwe regelgeving en het beperken van de impact van voorstellen op het gebied van Transport, Klimaat en Energie;
• Adviseren van bestuurders en zorgen voor een eenduidige strategische lijn op public affairs onderwerpen;
• Managen van verschillende bureaus onder contract bij TNT en namens TNT lid van o.m. VNO-NCW en TLN;
• Realiseerde o.a. het opheffen van het Europese verbod op grensoverschrijdend vervoer met Lange en Zware Vrachtwagencombinaties (LZV’s), opname van efficiëntie stadsdistributie in het lijstje van prioriteiten van DG MOVE en succesvolle projecten met elektrische voertuigen in Nederland,

2001- 2004 Land en Tuinbouw Organisatie Nederland: Beleidsmedewerker Internationale Zaken
• Verantwoordelijk voor belangenbehartiging op de terreinen GLB, Structuurfondsen en Milieu;
• Woordvoerder op eigen onderwerpen;
• Realiseerde o.m. het agenderen van voedselveiligheid als topprioriteit van de EU in aanloop naar de toetreding van 10 nieuwe lidstaten, een beperkte hervorming van de marktordening voor suiker onder de GLB Midterm Review en behoud van gelden voor versterking van de concurrentiekracht van boeren onder het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).


2000 - 2001 Samenwerkingsverband Noord Nederland in Brussels: Stagiair
• Opzetten lobbyplan behoud subsidies aardappelzetmeelteelt;
• Voorbereiden vergaderingen Comité voor de Regio’s;
• Opererend vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Opleiding interimmanager

OPLEIDING
1994 - 2001 Studie Rechten, specialisatie Internationaal en Europees Recht, Rijks Universiteit Groningen
1985 - 1992 Atheneum A, Sint Maartenscollege te Haren, Groningen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

-Snel stof eigen maken
-Goed in aansturen cross-functionele teams
-Omgevingssensitief
-Doordouwer/creatief
-Goede organisator
-Uitstekend samenwerken in multiculturele omgeving

Talenkennis interimmanager

Nederland, Engels, Duits, Frans

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :