Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financieel manager

Financieel manager

Werkervaring interimmanager

15-10-2001 tot 30-04-2013
Adjunct directeur Bouw gerelateerde Onderneming
− aansturen van de afdeling administratie, loon-adinistratie en personeelszaken
− samenstellen van de periode- en jaarcijfers
− diverse fiscale periodieke aangiftes verzorgen
− maandelijkse Financial en HR verslaggeving aan de
directie
- adviseren van de directie inzake rapportage en andere financiële aangelegen
− periodiek overleg met bank (incl. assurantieafdeling) en belastingdienst
− het verzorgen van de financieel economische gegevens t.b.v. Europese aanbestedingen

01-03-1991 tot 14-10-2001
Procuratiehouder
− aansturen van de afdeling administratie, loonadministratie en personeelszaken
− samenstellen van de periode- en voorbereiden jaarcijfers t.b.v. accountant
− diverse fiscale periodieke aangiftes verzorgen
− maandelijkse Financial en HR verslaggeving aan de directie
− adviseren van de directie inzake rapportage en andere financiële aangelegen
− periodiek overleg met bank (incl. assurantieafdeling) en belastingdienst

01-03-1981 tot 28-02-1991
Bedrijfsleider Bouw gerelateerde onderneming
- Alle voorkomende kantoor- en administratieve werkzaamheden.

01-04-1970 tot 28-02-1981
Procuratiehouder Bouwbedrijf
− aansturen van de afdeling administratie, loonadministratie
− samenstellen van de periode- en voorbereiden jaarcijfers t.b.v. accountant
− diverse fiscale periodieke aangiftes verzorgen
− maandelijkse financiële verslaggeving aan de directie
− adviseren van de directie inzake rapportage en andere financiële aangelegen
− periodiek overleg met bank (incl. assurantieafdeling) en belastingdienst

Accountantskantoor Roosen 01-09-1967 tot 31-03-1970
Assistent Accountant (midden- en kleinbedrijf)
− samenstellen van de periode- en jaarcijfers
− diverse fiscale periodieke aangiftes verzorgen

Opleiding interimmanager

Opleiding Staatspraktijkdiploma
Diploma: ja SPD 1 (sept. 1969 – juni 1969)
Examenvakken - Economisch-technische versch.
- Statistiek
- Bedrijfshuishoudkunde
- Bedrijfscalculaties
- Recht en wetgeving

Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie
Diploma: ja MBA (sept. 1968 – juni 1969)
Examenvakken - Bedrijfseconomie
- Bedrijfsadministratie
- Bedrijfsstatistiek
- Belasting- en Soc. Verzekering wetgeving

Opleiding Praktijkdiploma Boekhouden
Diploma: ja PDB (sept. 1967 – juni 1968)
Examenvakken - Boekhouden
- Bedrijfsrekenen
- Handelskennis
- Bedrijfsleer
- Rechts- en Wetskennis

Opleiding HBS A
Diploma: ja (sept. 1962 – juni 1967)
Examenvakken Nederlands, Engels, Frans, Duits
Algebra, Meetkunde, Natuurkunde,

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :