Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager Financiële Administratie

Interim Manager Financiële Administratie

Werkervaring interimmanager

2013 - Administratie en Advies
Allround boekhoudster: Samenstellen jaarrekeningen, samenstellen belastingaangiften, overige daarbij horende werkzaamheden.

2013 - Tulsie BV:
Ozzetten en uitwerken van automatisering van financiële administratie. Ondersteuning bij het optimaliseren van interne werkprocessen bij het verwerken van de interne administratie.

2013 - York Administraties BV:
Ondersteuning ten einde de verbetering van de automatisering van het invoeren van de cliëntenadministraties. Optimaliseren van de interne werkprocessen en controleprocessen voor de correcte verwerking van de administraties. Opzetten, beheren en uitwerken van interne planningen, met name voor de voortgang van het opstellen van Belastingaangiften en het behalen van de deadlines voor deze. Verbeteren van de relatiebeheer.

2010 – 2012 Alfa Accountants te Gorinchem (Assistent Accountant MKB)

 Opstellen jaarrekeningen voor MKB, horeca, tuinbouw en plantkwekerijen.
 Opstellen publicatierapporten / deponeringsstukken.
 Opstellen notulen
 Opstellen diverse overeenkomsten.
 Opstellen tussentijdse rapporten.
 Verzorgen winstaangiften / IB aangiften, evt middeling.
 Verzorgen successieaangifte.
 Verzorgen VPB aangiften.
 Verzorgen aangiften omzetbelasting (maandelijks, kwartaal en jaarlijks).
 Verzorgen aangifte ICL / ICP.
 Evt. administraties opzetten en boeken.
 Controleren, opzetten MVA-staat.
 Contact onderhouden met cliënten, overleg, correspondentie.
 Archiefwerkzaamheden en overige ad hoc werkzaamheden.


2008 – 2010 Grant Thornton B.V. te Rotterdam (Assistent Accountant)

 Opstellen van jaarrekeningen.
 Opstellen van publicatierapporten / notulen.
 Opstellen van tussentijdse rapporten.
 Voorbereiden winstaangiften / IB aangiften.
 Voorbereiden VPB aangiften.
 Beheersen en aansturen van de voortang en afwikkelen van aangiften omzetbelasting (maandelijks, kwartaal en jaarlijks).
 Opstellen van aangiften omzetbelasting, intrastaat / ICL / ICP.
 Verzorgen opgaaf betalingen derden.
 Contact onderhouden met cliënten.
 Opzetten administraties, indien nodig administraties bijboeken.
 Archiefwerkzaamheden en overige ad hoc werkzaamheden.

2006 – 2008 Arenza Administratiekantoor te Rotterdam (Kantoormanager -
Assistent Accountant)

Ondersteuning cliënten:
 Contact onderhouden met cliënten, aanspreekpunt.
 Opzetten administraties / administraties bijhouden, boeken.
 Vertalen van diverse stukken (Nederlands, Spaans of Engels)
 Telefoniste / receptioniste.
 Tussentijdse rapporten genereren.
 Ondersteuning salarisadministratie.
 Beheersen en aansturen van de voortgang en afwikkeling van aangiften omzetbelasting (maandelijks, kwartaal en jaarlijks).
 Opstellen van jaarrekeningen.

Ondersteuning kantoor intern:
 Interne kantooradministratie.
 Debiteurenadministratie.
 Crediteurenadministratie.
 Banken bijhouden.
 Beheer van kleine kas, kas bijhouden.
 Bijhouden rekening couranten.
 Opstellen van aangiften omzetbelasting.
 Tussentijdse rapporten genereren.
 Archief werkzaamheden.
 Verantwoordelijke voor ontvangst en verdeling inkomende correspondentie.
 Begeleiding, inwerken stagiairs en nieuwe werknemers.
 Plannen van vergaderingen.
 Notuleren.
 Diverse ad hoc werkzaamheden.


2004 -2006 ING Bank te Rotterdam (Administratief medewerkster)

 Contact onderhouden met cliënten en verzekeringsagenten.
 Verantwoordelijk voor het opzetten/bijhouden van de lijst van meest voorkomende locatie bestemmingen.
 Verantwoordelijk voor het digitaliseren en bestemmen van interne documenten. Kennis van de producten van de ING Bank, Nationale Nederlanden en RVS Verzekeringen is voor het correcte uitvoering van deze taak van belang.
 Verantwoordelijk voor het digitaal en fysiek herbeoordeling en herbestemming van foutief verzonden post.
 Het beheersen en het sturen van de voortgang van het proces.


2005 2D Administrations te Rotterdam (Medewerkster Boekhouding)

 Verantwoordelijk voor het opzetten van dossiers.
 Bijhouden boeken, bijhouden administratie en correspondentie afhandelen.
 Aangiften omzetbelasting opstellen, indienen.
 Aanspreekpunt/vraagbaak voor cliënten en de belastingdienst.
 In- en verkoopnota's invoeren.
 Andere bijbehorende administratieve werkzaamheden.
2000 – 2004 Angel Import – Export

Werkzaam geweest in het bedrijf van mijn vader. Onder andere heb ik de vestiging in Peru mogen ondersteunen als Kantoormanager en de vestiging in Nederland ondersteund als Administratrice.

Opleiding interimmanager

Voornemens CB Belastingadviseur te gaan volgen.
Jaarlijkse cursussen on kennis van Fiscale aard op peil te houden.
Accountancy HBO
Directie Secretaresse
Havo

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Opzetten en uitwerken werkprocessen financiële administraties
Verwerken van financiële administratie analyseren en daar waar nodig optimaliseren

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Spaans
Italiaans

Overig

Affiniteit met computers.
Analytisch vermogen.
Klantvriendelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :