Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager Financiele Zaken/Administrateur a.i.

Manager Financiele Zaken/Administrateur a.i.

Werkervaring interimmanager

Financiele Adviezen 1997-heden

Sinds 1997 ben ik zelfstandig werkzaam in de financieel administratieve dienstverlening; eerst part-time, momenteel full-time. Ik adviseer (startende) ondernemers, richt administraties in en voer deze uit, stel jaarrekeningen op en verzorg diverse fiscale aangiften. Tevens verzorg ik salarisadministraties. Daarnaast ondersteun ik bedrijven op interim basis bij projecten, achterstanden, tijdelijke vervanging, etcetera.

Werkzaamheden/projecten:

Bosma Automaten - handel in en exploitatie van automaten (sigaretten-snoep-frisdrank-broodjes-etc.)
Inrichten en verwerken administratie
Jaarrekeningen/rapportages
Fiscale aangiften
Opstellen exploitatie-contracten
Salarisadministratie

Micron Performance - handel in schoonmaakproducten/machines + callcenter
Inrichten en verwerken administratie
Jaarrekening en rapportages
Fiscale aangiften
Personeel- en salarisadministratie

La Croix Projekten - bouwbedrijf in onderhoud en renovatiebouw
Inrichten en verwerken administratie
Jaarrekening en rapportages
Fiscale aangiften

TM Reizen - internetreiswinkel (2 BV's)
Inrichten en verwerken administratie
Jaarrekening en rapportages
Fiscale aangiften
Personeel- en salarisadministratie

J.R. Handel en Transport - recycling-, handel- en transportonderneming (tevens GmbH in Duitsland)
Inrichten en verwerken administratie
Wegwerken achterstanden
Jaarrekening en rapportages
Fiscale aangiften
Personeel- en salarisadministratie
Aanvragen vergunningen en licenties

Kapadokya - exploitatie Turkse verswinkels
Inrichten en verwerken administratie
Jaarrekening en rapportages
Fiscale aangiften
Personeel- en salarisadministratie

African Lifestyle - wijnimporteur
Inrichten en verwerken administratie
Fiscale aangiften, waaronder accijnzen
Jaarrekening en rapportages

GMG - opzetten en exploitatie golfcentra
Screenen en opschonen balans; specifiek crediteuren
Beoordelen procedures
Wegwerken achterstanden

Nederlandse Publieke Omroep (NOS) 1991-2008

Als Hoofd Financieel Administratieve Zaken bij de NOS was ik verantwoordelijk voor de financiele- en salarisadministratie. Ik was hier aanspreekpunt voor de overige diensten/afdelingen met betrekking tot financiele en/of procedurele knelpunten; waar nodig initieerde ik nieuwe richtlijnen of procedures.
Periodiek stemde ik de financiering van radio en televisie af met de landelijke publieke omroepen ten behoeve van de verantwoording in de jaarrekening.

Werkzaamheden:
- Dagelijkse aansturing medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Opstellen jaarrekening
- Veranwoording financiering radio en televisie landelijke publieke omroep (750 mln)
- Opstellen en implementeren regelingen en procedures (AO/IC)
- Implementeren automatiseringstrajecten
- Fiscale aangiften
- Treasury-management
- Deelnemen controllersoverleg landelijke publieke omroep
- Aanspreekpunt Belasting, Accountant, Financiele Instellingen

Nederlandse Invaliden Sportbond 1986-1991

Als administrateur gaf ik dagelijks leiding aan het bondsbureau. Tevens gaf ik uitvoering aan de administraties van een achttal aan de gehandicapten sport gelieerde stichtingen. Ik adviseerde besturen over financiele aangelegenheden en procedures.

Werkzaamheden:
- Dagelijkse aansturing medewerkers
- Opstellen jaarrekeningen 9 sportorganisaties
- Aanvragen en verantwoorden subsidies
- Controleren en verwerken financiele administraties
- Salarisadministratie
- Applicatiebeheer
- Deelnemen aan DB-vergaderingen en Algemene Leden Vergadering

Gemeente Hilversum 1983-1986

Als administrateur was ik verantwoordelijk voor de volledige financiele administratie bij de Dienst voor Cultuur. Ik controleerde de geldstromen op verschillende locaties. Ik verzorgde de projectadministratie van het theater en informeerde de directe over de resultaten.

Werkzaamheden:
- Opstellen jaarrekening en begroting
- Opstellen managementinformatie
- Fiscale aangiften
- Controleren kasstromen op 2 locaties
- Plannen en coordineren werkzaamheden
- Controleren en verwerken financiele administratie

Administrateur Gemeentelijk Energiebedrijf Hilversum 1980-1983

Als administrateur was ik verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van management informatie. Tevens nam ik deel aan verschillende gezamenlijke automatiseringprojecten voor enegiebedrijven.

Werkzaamheden:
- Assisteren opstellen jaarrekening
- Implementatie automatiseringstrajecten
- Opstellen managementinformatie
- Controleren en verwerken financiele administratie

Administrateur Dienst Radio Programma NOS

Ik was werkzaam op de afdeling programmaadministratie en was verantwoordelijk voor de financiele afwikkeling van verschillende radioprogramma's.

Werkzaamheden:
- Opstellen managementinformatie
- Controlerenfinanciele gegevens op volledigheid en juistheid
- projectadministratie grote evenementen

Boekhouder bij Confendex 1977-1979

Als rechterhand van de controller assisteerde ik bij het opstellen van de jaarrekening. Ik controleerde de filiaaladministraties en stelde rapportages op.

Werkzaamheden:
- Assisteren opstellen jaarrekening
- Controleren en vastleggen financiele gegevens
- Opstellen managementinformatie


Opleiding interimmanager

Opleiding/Jaar/Diploma

MAVO-4/1974/ja
MEAO-BA/1977/ja
SPD-1/1979/neen
AMBI-I 1/1985/ja

Diverse cursussen/seminars/workshops op het gebied van AO/IC, management/coachen, automatisering

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Besluitvaardig, analytisch, accuraat, flexibel, aanpassingsvermogen, klantgericht, stressbestendig, pro-actief, communicatief


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels (goed)
Duits (redelijk)

Overig

Softwarekennis:
Oracle Financial
Exact
Accountview
Microsoft Office (word/excel/powerpoint/outlook)
ABC-Flowcharter

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :