Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

financieel manager

financieel manager

Werkervaring interimmanager

Bedrijf : ATC
Functie : controller
Periode : 12-01-2009 tot en met 30-04-2009
Werkzaamheden:
• Controle van boekjaar 2008.
• Jaarrekening opstellen 2008.
• Interne en externe gesprekken ten behoeve van
jaarrekening en goedkeuring.


Bedrijf : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland SIDN
Functie : Assistent Controller
Periode : 17 april 2008 tot en met 18 december 2008
Werkzaamheden :
• Controleren van de salarissen
• Werkbeschijving aanpassen en optimaliseren van de
processen bij salarisadministratie
• Implementeren van Exact Globe inclusief bouwen van
controles voor maandafsluiting en verschillende
rapportage voor analyses.
• Budget controle
• Controle en opschonen van Grootboekrekeningen
• Bij afwezigheid van administrateur zijn taken
overnemen
• Zorgen dat alle dagelijkse werkzaamheden goed
verloopt
• ad-hoc werkzaamheden voor de controller
• Werkbeschrijvingen schrijven van administratie en
behoeve van Exact/synergie tevens controle en
waarmogelijk aanpassen of optimaliseren van
processen.
• Controle van inkoop procedures per afdeling of men
zich houd aan de eisen van de overheid en dat men
een geldende onderbouwing heeft voor besluit en
dat onderbouwing verantwoord is.
• Controle van alle belasting aangiften en of het
terecht was.


Bedrijf : Het Zuiden ( Kroymans)
Functie : Interim Controller
Periode : 12 december 2007 tot en met 15-03-2008
Werkzaamheden:
• Realiseren jaarafsluiting conform richtlijnen
holding
• Opstellen jaarrekening van de vennootschap
• Bewaken voorgang en controleren van de
administratie in Exact.
• Opstellen van maandrapportages
• Bepalen onderhanden werk
• Maandelijks verzorgen aangiften omzetbelasting /
loonbelasting/ ict en CBS
• Verantwoordelijk voor loonadministratie, P&O en
automatisering, aansturen personeel
• Bewaken budgetten en analyseren verschillen
• Doorvoeren van verbetertrajecten op gebied AO/IC.

Bedrijf : ATC
Functie : controller
Periode : 17-09-2007 tot en met 7-12-2007
Werkzaamheden:
• Uitzoeken en toepassen van verpakkingswetgeving


Bedrijf : ISC vtsNP
Functie : Controlling en Planning
Periode : 01-03-2007 tot en met 31-08-2007
Werkzaamheden :
• Opstellen van externe 4 maand rapportage
• Eindverantwoordelijk van de geconsolideerd
begroting 2008 en meerjaren begroting 2009 t/m
2011 (25 korpsen KLPD)
• Soft-closing van de eerste 8 maanden.

Bedrijf : Ordina Holding NV
Functie : Coördinator van Team Grootboek
Personeelskosten
Periode : 15-10-2006 tot en met 1-03-2007
Werkzaamheden :
• Coördineren van een team van 4 personen.
• Verantwoordelijk voor de boekhouding van Kosten
personeel van de Holding( met 25 bv’s)
• Controleren van Salarissen
• Jaarafsluiting 2006
• Corrigeren en het berekenen van het goede bedrag
van BTW Privé lease auto’s voor alle bv’s.
• Voorziening van bonussen, vakantiedagen,
vakantiegelden en Transitria’s die betrekking
hadden op 2006
• Berekenen van vrijval in voorzieningen
• Inwerken nieuwe coördinator
• Optimaliseren van de proces binnen de afdeling
(nieuwe werkmethode)
• Standaardiseren van werkzaamheden (o.a.
rapportages) binnen de afdeling
• Berekenen van uitstaande gelden aan medewerkers
uitdienst en indienst met ouderdomsanalyse
• Adhoc werkzaamheden.


Vanaf 1 mei 2004 ben ik als detacheerde werkzaam. Werkzaam geweest voor 1 klant.
Het opzetten van een handelsbedrijf (import en Export in etenswaren) op Nederlandse Antillen en Nederland, België.
Bij deze opdrachtgever moest ik het bedrijf opzetten. Ik heb de sales afdeling, inkoop afdeling opgezet, deals gesloten met leveranciers, zoals prijzen, leveringstijd, houdbaarheid producten. Administratie afdeling opgezet (Opstellen van rapportages)en de distributie verzorgd.
Periode : 1 -05-2004 t/m 31-08-2006


Bedrijf : Compuware Europe BV
Functie : Account Supervisor/
eindverantwoordelijke
Periode : 01-08-2000 tot 31-03-2004
Werkzaamheden :
• Verantwoordelijk voor general ledger, btw
aangifte, US GAAP forecast en analyse
• reorganiseren van de administratie en subsidie
regelingen.
• Contacten met externe auditors
• Management informatie systeem en alle financiële
problemen oplossen en aanpassen.
• Controleren van het salaris administratie en
budgetten.
• Controleren maandrapportages, kwartaalcijfers en
jaarrekeningen voor het hoofdkantoor in Amerika
• Leiding geven aan 5 medewerkers.

Bedrijf : CMG Telecommunications & Utilities
Functie : Administrateur/eindverantwoordelijke
voor PM en alle buitenlandse bv’s
Periode : 01-01-1999 tot 31-07-2000
Werkzaamheden :
• Het voeren van totale boekhouding van
verschillende CMG companies
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse afsluiting
en rapportages
• Opzetten van de administratie van CMG Ierland
• Inwerken van personeel in Ierland
• Leiding geven aan twee administratief medewerkers
in Nederland
• In Nederland zorgen dat de crediteuren- en
salarisadministratie goed wordt opgezet en soepel
verloopt
• Maandelijkse budgettering opstellen
• Opzetten van verschillende controles (analyse) van
grootboekrekeningen
• Salaris journaalposten en Bruto/Bruto
salarisaansluiting. Man-time analyse
• Eindverantwoordelijk voor de projecten in
Singapore, Ierland, Brazilië, Beijing.

Bedrijf : Fiditem (Shell)
Functie : Projectadministrateur/Manager
kostprijzen
Periode : 16-04-1997 tot 31-12-1998
Werkzaamheden :
• Het voeren van een totale boekhouding van meerdere
BV’s (tems tankstations)
• Aanleveren van management informatie (maandelijkse
afsluiting, analyse, periode vergelijking,
jaarrekeningen opstellen)
• Per 1-04-1998 manager van de afdeling kostprijzen
• Leiding geven aan een team van 5 medewerkers
• Zorgdragen voor een tijdig (deadlines) oplevering
van cijfers en accuraat voeren van de
kostprijsadministratie
• Opzetten van de kostenprijs afdeling en bedenken
en uitvoeren van nieuwe berekeningen waardoor er
sneller gegevens beschikbaar zijn en fouten
minimaal tot niet aanwezig zijn.


Opleiding interimmanager

Mavo
Vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Handelskennis.
Diploma in 1987.

MEAO
Vakken:
Nederlands, Engels, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Statistiek, Algemeen economie en als zevende vak Commercieel economie.
Diploma in 1991.

MBA
Vakken:
Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie en Recht en Statistiek.
Diploma in 1996

SPD
certificaten van Bedrijfscalculatie, Bedrijfseconomie I en II, ETV en Communicatie.

Ervaringen en Kennis :
Exact, Dbase, King administratie, Rekenmeester, Grote Beer, Baan Oracle, SAP, Unit4, Lotus 123, Word Perfect, Microsoft office, PowerPoint, , Basel II, IFRS.


Talenkennis interimmanager

Nederlands Schriftelijk en mondeling goed
Engels Schriftelijk en mondeling goed
Duits schriftelijk en mondeling matig
Hindi woord goed

Overig

Ervaringen en Kennis :
Exact, Dbase, King administratie, Rekenmeester, Grote Beer, Baan Oracle, SAP, Unit4, Lotus 123, Word Perfect, Microsoft office, PowerPoint, , Basel II, IFRS.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :